Caracterizare climatologică

Februarie 2022


Temperatura medie a lunii februarie 2022 a avut valori cuprinse între -9,7 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 5,6 °C, la Constanța (figura 1). Cele mai mari valori, peste 4 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Banatului, Crișanei, Olteniei, Dobrogei, în Delta Dunării, în sudul extrem al Moldovei și pe areale extinse din Muntenia. Valori peste 2 °C s-au înregistrat în Moldova, jumătatea vestică a Maramureșului, estul Crișanei și al Banatului, nordul Olteniei, centrul și sudul Transilvaniei, jumătatea nordică a Dobrogei și pe areale extinse din Muntenia. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 0 și 2 °C în cea mai mare parte a Transilvaniei, în zonele submontane, în unele depresiuni intramontane și izolat, în Moldova. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie lunară a variat între -4 și 0 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, aceasta a avut valori sub -4 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la -9,7 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna februarie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara. Abateri mari, peste 3°C, s-au înregistrat în Moldova, nord-estul Munteniei, centrul și sud-vestul Olteniei și local, în Dobrogea și Delta Dunării, iar valori de peste 4°C, în nordul și centrul Moldovei. Cea mai mare valoare a abaterii a fost 4,3°C, la stația meteorologică Darabani.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna februarie 2022, se poate observa că regimul termic a fost cald în aproape toată țara (figura 2). Acesta a fost foarte cald, izolat, în jumătatea sudică a Moldovei. Pe areale restrânse din Transilvania, estul Maramureșului și din zona montană, regimul termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea totală de precipitații din luna februarie 2022 a avut valori sub 50 mm în cea mai mare parte a țării. Valori peste 50 mm s-au înregistrat pe areale restrânse din Carpații Meridionali, Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali (figura 3). Izolat, în Carpații Occidentali, cantitatea de precipitații a depășit 100 mm. Cantităţi de precipitaţii sub 10 mm au fost înregistrate în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, în sudul Olteniei, în centrul și sudul Transilvaniei, pe areale extinse din Carpații Orientali, în Depresiunea Brașovului și în Delta Dunării. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 128,9 mm, la stația meteorologică Stâna de Vale. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații căzută în 24 de ore din luna februarie 2022 a fost 61,3 mm, înregistrată la Stâna de Vale.

Abaterea cantității de precipitații din luna februarie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în aproape toată țara. Valori ridicate ale abaterii negative, peste 70 %, s-au înregistrat pe areale extinse din Moldova, Muntenia, Oltenia, în sudul Transilvaniei și local, în zona montană. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 87,2 %, la stația meteorologică Bârlad. Abateri pozitive s-au înregistrat în sudul Dobrogei, în Munții Apuseni și izolat, în celelalte grupe montane. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 122 %, la stația meteorologică Adamclisi.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna februarie 2022, se constată că regimul pluviometric a fost deficitar în cea mai mare parte din țară (figura 4). Acesta a fost foarte deficitar pe areale extinse din Moldova și Transilvania, în centrul și sud-vestul Munteniei, în sud-vestul Olteniei, pe areale restrânse din Carpații Orientali și izolat, în estul Crișanei. Regimul pluviometric a fost excedentar în sudul Dobrogei și izolat, în Carpații Occidentali. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.


Figura 1: Temperatura medie lunară - februarie 2022


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din februarie 2022, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – februarie 2022


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din februarie 2022, determinate prin metoda percentilelor