Caracterizare climatologică

Aprilie 2023


Temperatura medie a lunii aprilie 2023 a avut valori cuprinse între -5,2 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 11,5 °C, la stațiile meteorologice Calafat, Turnu Măgurele și Zimnicea (figura 1). Cele mai mari valori, peste 10 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei și Olteniei, în sudul Moldovei, pe areale restrânse din Dobrogea, în Delta Dunării și local, în Banat. Medii lunare de temperatură cuprinse între 6 și 10 °C, s-au înregistrat în Moldova, Transilvania, Maramureș, Banat, Crișana, în cea mai mare parte a Dobrogei, în zonele înalte din Muntenia și Oltenia, în depresiunile intramontane și în unele areale submontane și montane cu altitudini mai mici de 1500 m. În majoritatea zonelor submontane, temperatura medie a variat între 2 și 6 °C, iar în zona montană aceasta a avut valori sub 2 °C, fiind negative la altitudini de peste 2500 m.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna aprilie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost negativă în toată țara. Cele mai mari valori ale abaterii, peste 2 ⁰C, s-au înregistrat în Banat și Crișana, dar și la unele stații meteorologice din Moldova, Transilvania și din zona montană. Cea mai mare valoare s-a înregistrat la stația meteorologică Șiria, 2,9 °C.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna aprilie 2023, se poate observa că regimul termic a fost extrem de rece în toată țara (figura 2).

Cantitatea totală de precipitații din luna aprilie 2023 a avut valori mai mari de 50 mm în cea mai mare parte a țării (figura 3). Valori lunare cuprinse între 75-100 mm s-au înregistrat în majoritatea zonelor din Moldova, Dobrogea, în zonele montane, în jumătatea sudică a Banatului și local, în Muntenia. Cantitatea lunară de precipitații a depășit 100 mm local, în Moldova, Dobrogea și în Carpați. Izolat, în estul Moldovei și în Munții Făgăraș, aceasta a depășit 150 mm. Cele mai mici valori, sub 30 mm, s-au înregistrat pe areale extinse din Crișana și local, în Banat și Maramureș. Cea mai mare cantitate de precipitații din această lună s-a înregistrat la stația meteo Bâlea-Lac, respectiv 187,8 mm. Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 61,9 mm, la stația Bârnova (radar). Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din aprilie 2023 a fost de 14,4 mm, la stația meteorologică Sânnicolau Mare.

Abaterea cantității de precipitații din luna aprilie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate valori, peste 100 %, s-au înregistrat în Dobrogea, Delta Dunării, pe areale extinse din Moldova, în unele zone montane și local, în Muntenia. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 394,7 %, la stația meteorologică Gura Portiței. Abateri negative s-au înregistrat în Crișana, în nordul Banatului, pe areale din vestul și centrul Transilvaniei, în jumătatea vestică a Maramureșului și izolat, în Oltenia și în zona montană. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 60,4 %, la stația meteo Borod.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna aprilie 2023, se observă că regimul pluviometric a fost excedentar, foarte excedentar și extrem de excedentar în Dobrogea și Delta Dunării, în cea mai mare parte a Moldovei, pe areale extinse din Muntenia, în unele zone montane și local sau izolat, în Banat și Oltenia (figura 4). Acesta a fost deficitar și foarte deficitar preponderent în jumătatea vestică a țării, dar și pe areale extinse din Transilvania și Oltenia, local în sudul Moldovei și izolat, în Muntenia. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.

În luna aprilie 2023 a fost depășită cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, la 4 stații meteorologice (tabelul 1) și cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la 3 stații meteorologice (tabelul 2).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații lunare egale sau mai mari față de maxima absolută a lunii aprilie
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea lunară de precipitații (mm), maximă absolută Anul producerii Cantitatea lunară de precipitații (mm), aprilie 2023
1 Adamclisi 121,2 1997 126,4
2 Bârnova (radar) 134,0 2008 169,1
3 Gura Portiței 70,8 2015 122,2
4 Iași 119,5 1937 136,1


Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore egale sau mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii aprilie
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm), aprilie 2023 Data de producere
1 Călimani (Rețițiș) 34,6 10.04.2022 38,2 26.04.2023
2 Gura Portiței 41,4 07.04.2015 57,8 20.04.2023
3 Poiana Stampei 26,4 04.04.2012 38,1 26.04.2023


Figura 1: Temperatura medie lunară - aprilie 2023


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din aprilie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații - aprilie 2023


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din aprilie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)