Caracterizare climatologică

Februarie 2023


Temperatura medie a lunii februarie 2023 a avut valori cuprinse între -10,2 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 4,8 °C, la stațiile Calafat și Drobeta-Turnu Severin (figura 1). Cele mai mari valori, peste 4 °C, s-au înregistrat în sudul Munteniei, în sudul, sud-vestul și izolat, în centrul Olteniei, precum și în sudul litoralului. Valori peste 2 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Banatului, Crișanei și Dobrogei, în Delta Dunării, în vestul Maramureșului, precum și în zonele joase din estul, sudul și centrul Moldovei. Medii lunare de temperatură cuprinse între -2 și 2 °C, s-au înregistrat în Transilvania, în cea mai mare parte a Moldovei și Maramureșului, în estul Munteniei, nordul Dobrogei, în majoritatea zonelor submontane, în unele depresiuni intramontane și areale montane cu altitudini mai mici de 1500 m. În majoritatea zonelor montane, temperatura medie a variat între -6 și -2 °C, iar la altitudini mai mari de 2000 m, aceasta a avut valori sub -6 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna februarie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă pe areale extinse din Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Delta Dunării și izolat, în zona montană. În jumătatea de nord a Moldovei și în sudul Munteniei și al Olteniei abaterile au depășit 2 0C. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive s-a înregistrat la stația meteorologică Zimnicea, 2,8 °C. Valorile abaterii negative au fost sub 1 °C. Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna februarie 2023, se poate observa că regimul termic a fost normal în cea mai mare parte a țării (figura 2). Acesta a fost cald pe areale extinse din Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, în Delta Dunării și izolat, în zona montană și vestul extrem al Banatului.

Cantitatea totală de precipitații din luna februarie 2023 a avut valori mai mici de 50 mm în cea mai mare parte a țării (figura 3). Valorile lunare au depășit 50 mm pe areale extinse din Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, precum și în cea mai mare parte a zonei montane. În zonele înalte din Carpații Meridionali și Orientali și în cea mai mare parte a Carpaților Occidentali, cantitatea lunară de precipitații a depășit 100 mm și izolat, 200-250 mm. Cele mai mici valori, sub 10 mm, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, în Delta Dunării, în jumătatea sudică a Moldovei și în estul Olteniei. Cea mai mare cantitate de precipitații din această lună s-a înregistrat la stația meteo Stâna de Vale, respectiv 278,2 mm, fiind depășită cantitatea lunară absolută de precipitații (274,4 mm), înregistrată în luna februarie 2020. Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 52,0 mm, la stația meteo Călimani, și această valoare reprezentând un nou record al stației pentru luna februarie (tabelul 3). Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din februarie 2023 a fost de 0,5 mm, la stația meteorologică Titu.

Abaterea cantității de precipitații din luna februarie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate valori ale abaterii negative, peste 90 %, s-au înregistrat în Delta Dunării și centrul Munteniei. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 97,7 %, la stația meteorologică Titu. Abateri pozitive s-au înregistrat în Transilvania, Maramureș, Banat, Crișana și în jumătatea nordică a Moldovei. Acestea au depășit 100 % la peste 30 de stații meteorologice, cea mai mare valoare înregistrată fiind de 268,2%, la stația meteo Cuntu.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna februarie 2023, se observă că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei, în jumătatea sudică a Moldovei și izolat, în vestul extrem al Banatului și în Depresiunea Brașovului (figura 4). În jumătatea nord-vestică a teritoriului României, regimul pluviometric a fost preponderent excedentar, iar pe areale extinse din zona montană și submontană, acesta a fost foarte excedentar și extrem de excedentar. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.

În luna februarie 2023 a fost depășită temperatura maximă absolută lunară la două stații meteorologice (tabelul 1), cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, la o stație meteorologică (tabelul 2) și cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la 4 stații meteorologice (tabelul 3).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi maxime lunare egale sau mai mari decât maxima absolută a lunii februarie
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura maximă lunară (°C), maximă absolută Data de producere Temperatura maximă lunară (°C), februarie 2023 Data de producere
1 Stolnici 20,9 13.02.2002 21,4 26.02.2023
2 Țarcu 9,1 26.02.2021 10,0 23.02.2023


Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații lunare mai mari față de maxima absolută a lunii februarie
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea lunară de precipitații (mm), maximă absolută Anul producerii Cantitatea lunară de precipitații (mm), februarie 2023
1 Stâna de Vale 274,4 2020 278,2


Tabelul 3. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii februarie.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm) - februarie 2023 Data de producere
1 Călimani (Rețițiș) 37,6 10.02.2021 52,0 26.02.2023
2 Dumbrăvița de Codru 25,1 22.02.1999 31,0 26.02.2023
3 Gurahonț 33,0 18.02.1958 33,0 26.02.2023
4 Roșia Montană 21,0 10.02.1985 27,7 26.02.2023


Figura 1: Temperatura medie lunară - februarie 2023


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din februarie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații - februarie 2023


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din februarie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)