Caracterizare climatologică

Decembrie 2023


Temperatura medie a lunii decembrie 2023 a avut valori cuprinse între -5,3 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 7,2 °C, la Constanța-Dig (figura 1). Cele mai mari valori, peste 6 °C, s-au înregistrat pe litoral. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 4 și 6 °C în cea mai mare parte a Dobrogei și în Delta Dunării, pe areale din sudul, estul și nordul Munteniei, în jumătatea sud-vestică a Olteniei, în sudul extrem al Moldovei, pe areale extinse din Banat și local, în Crișana. În restul zonelor extracarpatice și în zonele joase din Transilvania, acestea au variat în general între 2 și 4 °C. În cea mai mare parte a Transilvaniei, pe areale din centrul și nordul Moldovei, în estul Maramureșului și în zonele submontane, temperatura medie a variat între 0 și 2 °C. În majoritatea zonelor montane și a depresiunilor intramontane, mediile de temperatură au fost cuprinse între -2 și 0 °C. La altitudini peste 1500 m, temperatura medie lunară a variat între -4 și -2 °C, iar în zona montană înaltă aceasta a avut valori sub -4 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna decembrie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020) a fost pozitivă în toată țara. Cele mai mari valori ale abaterii, peste 3,0 °C, s-au înregistrat în Muntenia, Oltenia, Dobrogea, în jumătatea sudică a Moldovei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, în vestul Deltei Dunării și local, în zona montană. Valoarea maximă, 4,6 °C, s-a înregistrat la stația meteorologică Joseni. Cea mai mică valoare a abaterii a fost 1,3 °C, la stația meteorologică Vărădia de Mureș (jud. Arad).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna decembrie 2023, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald în cea mai mare parte a țării (figura 2). Acesta a fost cald și foarte cald în Maramureș, în cea mai mare parte a Crișanei și Dobrogei, în jumătatea nordică a Banatului și a Moldovei, pe areale extinse din Delta Dunării, în estul extrem al Munteniei, local, în zona montană și izolat, în nordul Munteniei.

În decembrie 2023, temperatura medie lunară pe țarăa fost de 2,7 °C, având o abatere de 2,9 °C față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020). Astfel, luna decembrie 2023 se află pe locul doi în topul celor mai calde luni decembrie din România, din perioada 1961 – 2023, pe primul loc fiind luna decembrie a anului 2020, cu o temperatură medie lunară pe țară de 3,0 °C.

Chiar dacă decembrie 2023 a fost caldă în cea mai mare parte a țării, au fost înregistrate și zile caracteristice sezonului rece, respectiv zile de iarnă (temperatura maximă ≤ 0 °C), dar numărul acestora s-a situat, în aproape toată țara, sub normala climatologică a lunii.

Cele mai multe zile de iarnă s-au înregistrat în zona montană (în general între 10 – 20 de zile) (figura 3). La altitudini peste 1500 m, s-au înregistrat între 20 – 25 astfel de zile, iar pe vârfurile cele mai înalte, s-au depășit 25. În nordul și nord-vestul Moldovei, precum și în centrul Transilvaniei, s-au înregistrat între 5 și 10 zile de iarnă. În restul Moldovei, în nord-estul Munteniei, în unele zone submontane, dar și pe areale extinse din Transilvania și Dobrogea, s-au întregistrat între 1 – 5 zile de iarnă. În restul țării nu s-a înregistrat nicio zi de iarnă.

Analiza abaterii numărului de zile de iarnă față de media intervalului de referință standard (1991 - 2020) indică o anomalie negativă în aproape toată țara (figura 4). Cele mai mari valori ale abaterii negative, peste 9 zile, s-au înregistrat pe areale extinse din Transilvania și în unele depresiuni intramontane. În cea mai mare parte a țării, numărul de zile de iarnă a fost cu 3 – 6 zile mai mic față de normala climatologică. Abaterea a fost pozitivă, izolat, în zona montană, înregistrându-se în general 1 – 2 zile de iarnă peste media intervalului de referință 1991 - 2020.

În luna decembrie 2023 a fost depășită temperatura maximă absolută lunară, la 12 stații meteorologice (tabelul 1).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi maxime lunare egale sau mai mari decât maxima absolută a lunii decembrie
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura maximă lunară (°C), maximă absolută Data de producere Temperatura maximă lunară (°C), decembrie 2023 Data de producere
1 Adamclisi 20,7 09.12.1960 21,1 02.12.2023
2 Alba Iulia 18,0 11.12.1982 19,1 01.12.2023
3 Blaj 18,3 09.12.1960 18,5 01.12.2023
4 Brașov 17,8 13.12.1957 19,1 02.12.2023
5 Gurahonț 20,8 24.12.1958 21,4 02.12.2023
6 Mangalia 21,0 18.12.1989; 03.12.2004 21,1 02.12.2023
7 Oravița 20,5 19.12.1989 20,7 02.12.2023
8 Sf. Gheorghe (Covasna) 16,4 09.12.1960; 04.12.2008 17,6 01.12.2023
9 Stolnici 17,4 27.12.2015 19,3 26.12.2023
10 Titu 18,7 04.12.1985 19,1 26.12.2023
11 Tulcea 20,6 18.12.1958 20,8 02.12.2023
12 Turda 16,8 16.12.1989 17,3 01.12.2023


Figura 1: Temperatura medie lunară – decembrie 2023


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din decembrie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)


Figura 3: Numărul de zile de iarnă (temperatura maximă ≤ 0 °C) din decembrie 2023


Figura 4: Abaterea numărului de zile de iarnă din decembrie 2023 față de media intervalului de referință standard (1991-2020)


Cantitatea totală de precipitații din luna decembrie 2023 a avut valori peste 50 mm în zona montană și în vestul și nord-vestul țării (figura 5). Aceasta a depășit 100 mm în nordul Carpaților Orientali (Maramureș), în Munții Apuseni și izolat, în celelalte zone montane. Izolat, în Munții Apuseni, cantitatea lunară de precipitații a depășit 200 mm. Cea mai mare valoare, respectiv 293,4 mm, s-a înregistrat la stația meteorologică Stâna de Vale. Cea mai mare valoare a cantității maxime de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 69,7 mm și s-a înregistrat tot la stația meteo Stâna de Vale. În Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Transilvania cantitatea lunară de precipitații a avut în general valori sub 30 mm. În cea mai mare parte a Moldovei, în sudul Transilvaniei și în unele zone submontane s-au înregistrat valori sub 10 mm. Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații, 1,7 mm, s-a înregistrat la stația meteo Adjud (jud. Vrancea), iar la stațiile Ștefănești Stânca și Vărădia de Mureș nu s-au înregistrat precipitații.

Abaterea cantității de precipitații din luna decembrie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării (la 97 de stații meteorologice). Abaterea negativă a depășit 50 % în Moldova, Oltenia, în nordul și centrul Munteniei, în sudul și centrul Transilvaniei și în Carpații Meridionali. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 93,4 %, la stația meteo Adjud. Abateri pozitive s-au înregistrat la 40 de stații meteorologice, localizate în Maramureș, Crișana, în vestul Banatului, în nordul și vestul Transilvaniei, în zona montană și pe litoral. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 170,0 %, la stația meteo Călimani (Rețițiș).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna decembrie 2023, se observă că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în Moldova, în cea mai mare parte a Olteniei, în centrul și nordul Munteniei, în centrul și sudul Transilvaniei, în unele zone montane și local, în Dobrogea și Banat (figura 6). Acesta a fost excedentar în nordul Carpaților Orientali, în Munții Banatului, în jumătatea nordică a Crișanei, în vestul și estul Maramureșului și local, în Munții Apuseni. Regimul pluviometric a fost excedentar și extrem de excedentar, local, în nordul Carpaților Orientali și izolat, în Apuseni. În restul țării s-a încadrat în limite normale.

În luna decembrie 2023 a fost depășită cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, la o stație meteorologică (tabelul 2) și depășită sau egalată, cantitatea maximă absolută de precipitații căzută în 24 de ore, la patru stații meteorologice (tabelul 3).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații lunare egale sau mai mari față de maxima absolută a lunii decembrie
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea lunară de precipitații (mm), maximă absolută Anul producerii Cantitatea lunară de precipitații (mm), decembrie 2023
1 Călimani (Rețițiș) 123,7 2021 128,0


Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore egale sau mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii decembrie
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm), decembrie 2023 Data de producere
1 Călimani (Rețițiș) 34,6 17.12.2022 38,3 02.12.2023
2 Satu Mare 29,3 28.12.1959 39,3 14.12.2023
3 Săcuieni 34,4 17.12.1984 34,4 14.12.2023
4 Zalău 29,0 26.12.1909 30,5 14.12.2023


Figura 5: Cantitatea lunară de precipitații – decembrie 2023


Figura 6: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din decembrie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)
Note

  1. Mediile pe țară utilizate pentru realizarea acestui top au fost calculate pe baza datelor de la stațiile meteorologice care au șiruri de date complete în perioada 1961-2023 (129 de stații).