Caracterizare climatologică

Mai 2021


Temperatura medie a lunii mai 2021 a avut valori cuprinse între 0,5 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 17,9 °C, la stația meteorologică Zimnicea (figura 1). Cele mai mari valori, peste 16 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei și Dobrogei, în sudul și estul Moldovei și izolat, în sudul Banatului. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 12 și 16 °C pe areale extinse din Moldova, Transilvania, Maramureș, Banat, Crișana, în nordul Olteniei și Munteniei, precum și în nordul și sudul Dobrogei. În zona montană, temperaturile medii lunare au fost cuprinse între 2 și 12 °C, iar pe crestele înalte, acestea au avut valori sub 2 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la 0,5 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna mai 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost negativă în aproape toată țara. Abateri de peste 1 °C s-au înregistrat doar în Banat, Crișana, Maramureș, pe areale extinse din Transilvania și în jumătatea nordică a Moldovei. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 1,9 °C și s-a înregistrat la stațiile meteorologice Oradea și Holod.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna mai 2021, se poate observa că regimul termic a fost rece pe areale extinse din Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, în jumătatea nordică și sudul extrem al Moldovei, local, în Muntenia și Oltenia și izolat, în unele zone montane (figura 2). Regimul termic a fost foarte rece local, în Maramureș și Crișana și izolat, în Banat și Transilvania. În restul țării regimul termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea totală de precipitații din luna mai 2021 a avut valori ridicate, peste 50 mm, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și a Banatului, precum și pe areale extinse din Moldova și Dobrogea (figura 3). Cantităţi de precipitaţii sub 50 mm au fost înregistrate în centrul, estul și sud-vestul Moldovei, în vestul Banatului, nord-estul și sud-estul Dobrogei, Delta Dunării și izolat, în sudul Olteniei și estul extrem al Munteniei. Pe areale extinse din Carpați, dar și pe unele areale din Transilvania, Moldova, Muntenia și Crișana, cantitatea de precipitații a depăşit 100 mm. Cea mai mare valoare a cantității totale de precipitaţii din luna mai 2021 a fost de 392,4 mm, înregistrată la stația meteorologică Stâna de Vale.

Abaterea cantității de precipitații din luna mai 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în cea mai mare parte a țării. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 50%, s-au înregistrat pe unele areale din zona montană, local, în nord-estul Moldovei, Transilvania, Muntenia, Dobrogea și izolat, în celelalte regiuni. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 158,0%, la stația meteorologică Stâna de Vale.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna mai 2021, se constată că regimul pluviometric a fost deficitar pe areale extinse din Moldova, local, în Muntenia și Delta Dunării și izolat, în Banat și Oltenia (figura 4). Regimul pluviometric a fost foarte deficitar izolat, în Moldova și în Carpații Orientali. Acesta a fost excedentar pe areale extinse din Maramureș, Transilvania, Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și în zona montană și local, în nord-estul Moldovei, nordul, vestul și centrul Dobrogei. Regimul pluviometric a fost foarte excedentar și extrem de excedentar doar la unele stații meteorologice din zona montană și din Muntenia. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.

În luna mai 2021 a fost depășită temperatura minimă lunară, minimă absolută, la o stație meteorologică (tabelul 1), cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, la o stație meteorologică (tabelul 2) și cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la o stație meteorologică (tabelul 3).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi minime lunare mai mici faţă de minima absolută a lunii mai, din perioada de referință 1900-2020.
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura minimă lunară (°C), minimă absolută (1900 – 2020) Data de producere Temperatura minimă lunară (°C) (mai 2021) Data de producere
1 Bechet 1,6 04.05.2006 1,0 09.05.2021


Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații lunare mai mari faţă de maxima absolută a lunii mai.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea lunară de precipitații (mm), maximă absolută Anul producerii Cantitatea lunară de precipitații (mm) - mai 2021
1 Stâna de Vale 362,5 2019 392,4


Tabelul 3. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii mai.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm) - mai 2021 Data de producere
1 Stâna de Vale 79,8 02.05.2015 181,6 18.05.2021


Figura 1: Temperatura medie lunară - mai 2021


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din mai 2021, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – mai 2021


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din mai 2021, determinate prin metoda percentilelor