Caracterizare climatologică

Ianuarie 2021


Temperatura medie a lunii ianuarie 2021 (fig. 1) a avut valori cuprinse între -11,2°C, la stația meteorologică Vf. Omu și 4,8°C, la stația meteorologică Mangalia. Cele mai mari valori, peste 4°C, s-au înregistrat în sudul litoralului. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 0 și 4°C în aproape toate zonele din Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Banat și Crișana, pe areale extinse din sudul și estul Moldovei, nord-vestul Maramureșului și local, în Transilvania și centrul Moldovei. În restul țării, valorile temperaturii medii lunare au fost negative. În zona montană, media lunară de temperatură a variat între -10 și -4°C, iar pe crestele înalte, aceasta a avut valori sub -10°C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu la -11,2°C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna ianuarie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în majoritatea regiunilor țării, excepție făcând unele zone montane unde aceasta a fost negativă. Abateri pozitive mari, peste 2°C, s-au înregistrat în Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Banat, Crișana, Moldova, pe areale extinse din Transilvania și Maramureș și local în Carpații Orientali, iar valori de peste 3°C, în Dobrogea, sud-estul Munteniei și local, în estul Moldovei. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 3,6°C, la stațiile meteorologice Fetești, Cernavodă și Brăila.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna ianuarie 2021 (fig. 2), se poate observa că regimul termic a fost cald și foarte cald în aproape toată ţara, iar pe areale din Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Carpații Orientali acesta a fost extrem de cald. Regimul termic s-a încadrat în limite normale doar în unele zone montane și a fost rece local, în zona montană înaltă.

Cantitatea totală de precipitații din luna ianuarie 2021 (fig. 3) a avut valori ridicate, peste 40 mm, mai ales în sud-vestul, sudul, vestul și nord-vestul ţării. Cantităţi de precipitaţii sub 40 mm au fost înregistrate în Moldova, centrul Transilvaniei, pe areale extinse din Carpații Orientali și izolat, în Muntenia și Banat. Pe areale restrânse din Carpații Meridionali și Occidentali, cantitatea de precipitaţii a depăşit 150 mm. Cea mai mare valoare a cantităţii totale de precipitaţii din luna ianuarie 2021 a fost de 289,2 mm și a fost înregistrată la stația meteorologică Bâlea-Lac.

Abaterea cantității de precipitații din luna ianuarie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în aproape toată țara. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 100%, s-au înregistrat pe areale extinse din Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, în Delta Dunării, sudul Dobrogei şi izolat, în rest. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 341,2%, la stația meteorologică Bâlea-Lac.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna ianuarie 2021 (fig. 4) se constată că regimul pluviometric a fost excedentar, foarte excedentar și extrem de excedentar în majoritatea regiunilor din țară. Acesta s-a încadrat în limite normale doar în unele areale din Transilvania, Moldova, Maramureș și zona montană și a fost deficitar și foarte deficitar în nord-estul Moldovei.


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații lunare mai mari faţă de maxima absolută a lunii ianuarie.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea lunară de precipitații (mm), maximă absolută Anul producerii Cantitatea lunară de precipitații (mm) - ianuarie 2021
1 Bâlea-Lac 228,6 2019 289,2
2 Stâna de Vale 236,8 1982 248,3
3 Băile Herculane 127,1 2009 171,2
4 Dumbrăvița de Codru 104,3 1987 126,7
5 Zimnicea 92,0 2016 120,9
6 Calafat 98,4 1963 118,8
7 Moldova Veche 85,0 2004 101,9Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii ianuarie.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm) - ianuarie 2021 Data de producere
1 Bâlea-Lac 44,6 30.01.1991 74,8 27.01.2021


Figura 1: Temperatura medie lunară - ianuarie 2021


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din ianuarie 2021, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – ianuarie 2021


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din ianuarie 2021, determinate prin metoda percentilelor