Caracterizare climatologică

Martie 2022


Temperatura medie a lunii martie 2022 (fig. 1) a avut valori cuprinse între -11,8 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 5,5 °C, la stația meteorologică Drobeta-Turnu Severin. Cele mai mari valori, peste 4 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, Banatului și Crișanei și local, în centrul și nord-estul Munteniei. Mediile lunare de temperatură au fost avut valori pozitive, cuprinse între 0 și 4 °C, pe areale extinse în Moldova, Transilvania și Dobrogea și mai restrânse în vestul Maramureșului și estul Banatului și Crișanei. Valorile temperaturii medii lunare au fost negative în zona montană și în unele areale depresionare din Carpații Orientali (ex. Joseni, Toplița, Întorsura Buzăului, Miercurea Ciuc), fiind cuprinse între -10 și 0 °C, iar pe crestele cele mai înalte, acestea au scăzut sub -10 °C .

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna martie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost negativă în toate regiunile țării. Valori ale abaterii mai mari de 1,5 °C s-au înregistrat pe areale extinse din țară. Cele mai mari abateri termice negative s-au înregistrat în Carpații Meridionali și au fost peste 3,0 °C, acestea înregistrându-se la stațiile Vf. Omu (3,7 °C), Obârșia Lotrului (3,4 °C) și Bâlea Lac (3,1 °C).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna martie 2022 (fig. 2), se poate observa că regimul termic a fost rece în cea mai mare parte a teritoriului României. În sudul extrem al Munteniei, sudul Dobrogei, pe areale din Carpații Meridionali și cu totul izolat în rest, acesta a fost foarte rece și extrem de rece. Regimul termic s-a încadrat în limite normale pe areale restrânse din nord-estul Moldovei, nordul Transilvaniei, vestul Maramureșului și sudul Crișanei.

Cantitatea totală de precipitații din luna martie 2022 (fig. 3) a avut valori ridicate, peste 50 mm, în zonele montane înalte din Carpații Meridionali, respectiv la stațiile Bâlea-Lac (85,6 mm), Vf. Omu (66,2 mm) și Păltiniș (54,5 mm). În restul zonei montane cantitățile de precipitații din această lună au fost mai reduse, fiind cuprinse între 20 și 50 mm. În cea mai mare parte a teritoriului României, cantitățile lunare de precipitații au fost foarte reduse, fiind sub 20 mm. Cele mai mici valori, sub 10 mm, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșului și Transilvaniei, precum și în jumătatea estică a Munteniei, în estul extrem al Dobrogei, în nordul și vestul Crișanei și în vestul și centrul Banatului.

Abaterea cantității de precipitații din luna martie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în aproape toată România. Valori ridicate ale abaterilor negative, peste 75%, s-au înregistrat predominant în Oltenia și Muntenia și izolat, în restul regiunilor. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 99,8%, la stația meteorologică Baia Mare. Abaterile pozitive au fost foarte mici, cuprinse între 1 și 13%, și au fost înregistrate în unele zone montane și izolat în Delta Dunării.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna martie 2022 (fig. 4), se constată că regimul pluviometric a fost foarte deficitar pe areale extinse din Crișana, Moldova și Maramureș, în jumătatea de est a Munteniei, în nordul Banatului, Transilvaniei, centrul Olteniei, și local în Dobrogea și sudul Banatului. Acesta a fost deficitar în sudul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Banatului, Olteniei și Dobrogei, precum și în jumătatea vestică a Munteniei și a Maramureșului. În rest, regimul pluviometric al acestei luni de primăvară a fost deficitar . Local, acesta s-a în cadrat în limite normale în sud-vestul Transilvaniei și Olteniei, în Delta Dunării și izolat, în Carpații Orientali, Meridionali și în sud-estul Banatului.Figura 1: Temperatura medie lunară - martie 2022


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din martie 2022, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – martie 2022


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din martie 2022, determinate prin metoda percentilelor