Caracterizare climatologică

Noiembrie 2021


Temperatura medie a lunii noiembrie 2021 a avut valori cuprinse între -1,3 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 10,3 °C, la Mangalia (figura 1). Cele mai mari valori, peste 8 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Dobrogei, în Delta Dunării, estul extrem al Munteniei, sudul extrem al Moldovei și local, în Banat și Oltenia. Valori mari, peste 6 °C, s-au înregistrat în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, Banatului și Crișanei, pe areale extinse din Moldova, local, în Dobrogea și izolat, în Transilvania. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 4 și 6 °C în Transilvania, jumătatea vestică a Maramureșului, estul Banatului și Crișanei, nordul și centrul Moldovei, în zonele submontane din Moldova, Muntenia și Oltenia, precum și în depresiunile intramontane. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie lunară a variat între 0 și 2 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, aceasta a avut valori sub 0 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la -1,3 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna noiembrie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în aproape toată țara. Abateri pozitive de peste 1 °C, s-au înregistrat în Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, în Carpații Orientali și Meridionali și izolat, în Munții Apuseni. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 2,9 °C, la stația meteorologică Țarcu. Abaterile negative au avut valori mici, în general, sub 0,5 °C. Acestea s-au înregistrat local, în vestul Maramureșului și izolat, pe areale din Transilvania și Crișana.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna noiembrie 2021, se poate observa că regimul termic a fost cald în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Olteniei și pe areale extinse din Carpați (figura 2). Acesta a fost foarte cald, izolat, în Munții Banatului și Munții Făgăraș. În restul țării, regimul termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea totală de precipitații din luna noiembrie 2021 a avut valori sub 75 în cea mai mare parte a țării. În Crișana, în cea mai mare parte a Banatului și a Maramureșului, precum și pe areale extinse din Carpații Occidentali și Meridionali și în nordul Carpaților Orientali au fost înregistrate valori cuprinse între 50 și 75 mm (figura 3). Izolat, în zona montană, cantitatea de precipitații a depășit 100 mm. Cantităţi de precipitaţii sub 30 mm au fost înregistrate în majoritatea zonelor din Moldova și Dobrogea și pe areale extinse din Oltenia și Muntenia. Valori foarte mici, sub 10 mm, au fost înregistrate în nord-estul și estul extrem al Moldovei și local, în jumătatea de sud a acesteia . Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 181,4 mm, înregistrată la Stâna de Vale.

Abaterea cantității de precipitații din luna noiembrie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Valori ale abaterii negative de peste 50 % s-au înregistrat în Moldova, local, în zona montană și izolat, în Oltenia. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 81,9 %, la stația meteorologică Adjud. Abaterile pozitive, în general, au avut valori sub 50 % și s-au înregistrat în Banat, Crișana, Maramureș, în Carpații Occidentali, pe litoral și izolat, în celelalte regiuni. Cea mai ridicată valoare a abaterii pozitive a fost înregistrată la staţia meteorologică Ștei, respectiv 97,9 %.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna noiembrie 2021, se constată că regimul pluviometric a fost deficitar sau foarte deficitar în aproape toată Moldova, pe areale din Muntenia și Oltenia, local, în jumătatea de nord a Transilvaniei și în zona montană. Acesta a fost excedentar în Crișana, vestul Banatului, sudul Maramureșului, sud-vestul Transilvaniei și pe areale extinse din Carpații Occidentali, În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale cu deficite și excedente izolate.


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi maxime lunare mai mari faţă de maxima absolută a lunii noiembrie
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura maximă lunară (°C), maximă absolută Data de producere Temperatura maximă lunară (°C) - noiembrie 2021 Data de producere
1 Bisoca 22,9 01.11.2004 23,7 05.11.2021
2 Dedulești 23,1 01.11.2004 24,3 05.11.2021
3 Drăgășani 23,6 14.11.1969; 05.11.2010; 11.11.2015 23,9 05.11.2021
4 Făgăraș 25,1 01.11.2004 26,1 04.11.2021
5 Întorsura Buzăului 24,2 14.11.1969 25,6 05.11.2021
6 Pătârlagele 26,3 01.11.2004 28,0 05.11.2021
7 Supuru de Jos 24,4 04.11.2018 24,6 04.11.2021
8 Turda 22,2 02.11.2003 23,1 04.11.2021
9 Videle 26,2 10.11.2010 26,4 05.11.2021


Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii noiembrie
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm) - noiembrie 2021 Data de producere
1 Arad 38,8 06.11.1949 40,8 05.11.2021
2 Dumbrăvița de Codru 35,7 05.11.2009 36,4 05.11.2021
3 Jimbolia 31,2 19.11.2009 46,5 05.11.2021
4 Ștei 32,4 22.11.2015 48,6 05.11.2021Figura 1: Temperatura medie lunară - noiembrie 2021


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din noiembrie 2021, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – noiembrie 2021


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din noiembrie 2021, determinate prin metoda percentilelor