Caracterizare climatologică

Iulie 2021


Temperatura medie a lunii iulie 2021 a avut valori cuprinse între 8,6 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 27,2 °C, la stația meteorologică Drobeta-Turnu Severin (figura 1). Cele mai mari valori, peste 24 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, pe areale extinse din Banat, Crișana și Dobrogea, în sudul Moldovei și în Delta Dunării. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 18 și 24 °C în Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și Maramureșului, estul Crișanei, sudul și estul Banatului, nordul și sudul Dobrogei, precum și în zonele subcarpatice ale Olteniei și Munteniei. În zona montană, temperaturile medii lunare au fost cuprinse între 10 și 18 °C, iar pe crestele înalte, acestea au avut valori sub 10 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la 8,6 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna iulie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara. Abateri mari, de peste 2 °C, s-au înregistrat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul și vestul Munteniei și în nordul Moldovei. Cea mai mare valoare a abaterii temperaturii medii a fost 3,3 °C și s-a înregistrat la stația meteorologică Arad.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna iulie 2021, se poate observa că regimul termic a fost cald în Dobrogea, Delta Dunării și pe areale extinse din Moldova și Muntenia (figura 2). În cea mai mare parte a Olteniei, în nordul și vestul Munteniei, precum și pe areale din sud-vestul și nord-estul Moldovei regimul termic a fost foarte cald, iar în restul țării acesta a fost extrem de cald.

Cantitatea totală de precipitații din luna iulie 2021 a avut valori peste 50 mm în cea mai mare parte a țării (figura 3). Cantităţi de precipitaţii sub 50 mm au fost înregistrate pe areale extinse din Oltenia și Muntenia, în sudul Moldovei, estul Dobrogei și Delta Dunării și izolat, în celelalte regiuni. Pe areale extinse din Carpați, cantitatea de precipitaţii a depăşit 150 mm. Cea mai mare valoare a cantităţii totale de precipitaţii din luna iulie 2021 a fost 240,2 mm, înregistrată la stația meteorologică Vf. Omu.

Abaterea cantității de precipitații din luna iulie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în cea mai mare parte a țării. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 100 %, s-au înregistrat izolat, în Dobrogea, Delta Dunării și în unele zone montane. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 169,3 %, înregistrată la stația meteorologică Hârșova. Abateri negative mai mari de 80 % s-au înregistrat mai ales în sudul ţării, cea mai ridicată valoare înregistrându-se la staţia meteorologică Videle, -98,3 %.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna iulie 2021, se constată că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei și local, în Dobrogea, Transilvania, Crișana și unele zone montane (figura 4). Regimul pluviometric a fost excedentar pe areale extinse din Banat și Maramureș, în sudul Dobrogei, vestul și centrul Transilvaniei, în unele zone montane și izolat, în celelalte regiuni. Acesta a fost foarte excedentar și extrem de excedentar izolat, în zonele montane, în Delta Dunării și în Crișana. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.

În luna iulie 2021 a fost depășită cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la 5 stații meteorologice (tabelul 1).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii iulie.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm) - iulie 2021 Data de producere
1 Baraolt 96,0 02.07.1975 116,1 20.07.2021
2 Câmpeni (Bistra) 60,0 20.07.1982 103,8 16.07.2021
3 Câmpulung Muscel 94,7 02.07.1975 115,7 20.07.2021
4 Ceahlău-Toaca 57,5 29.07.1991 61,2 01.07.2021
5 Fundata 108,0 16.07.1998 109,2 20.07.2021


Figura 1: Temperatura medie lunară - iulie 2021


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din iulie 2021, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – iulie 2021


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din iulie 2021, determinate prin metoda percentilelor