Caracterizare climatologică

Mai 2022


Temperatura medie a lunii mai 2022 a avut valori cuprinse între 1,2 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 19,5 °C, la Calafat (figura 1). Cele mai mari valori, peste 18 °C, s-au înregistrat în sudul extrem al Moldovei, pe areale din sud-vestul, centrul și sudul Olteniei, în sudul extrem și nord-estul Munteniei, dar și local, în centrul Munteniei și Banat. Valori cuprinse între 16 și 18 °C s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Moldovei, Dobrogei, Banatului și Crișanei, în vestul Maramureșului și în zonele joase din Transilvania. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 12 și 16 °C în cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului, în zonele de deal și podiș din Moldova, Muntenia și Crișana, în zona montană joasă (la altitudini sub 1200 m) și local, în Dobrogea. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie lunară a variat între 8 și 12 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, aceasta a avut valori sub 8 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la 1,2 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna mai 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în aproape toată țara, excepție facând zona de est extrem a Deltei Dunării, sudul extrem al litoralului și la stația meteo Stâna de Vale, abaterile fiind negative, dar foarte apropiate de mediana intervalului de referință. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 1,6 °C, la stația meteorologică Semenic.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna mai 2022, se poate observa că regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a Banatului, Crișanei, Olteniei și Maramureșului, pe areale extinse din Transilvania și Moldova, în nordul și nord-vestul Munteniei (figura 2). În rest, regimul termic s-a încadrat în limite normale cu excedente izolate.

Cantitatea totală de precipitații din luna mai 2022 a avut valori sub 50 mm în Moldova, Dobrogea, Delta Dunării, în cea mai mare parte a Maramureșului și Crișanei, în estul și sudul Munteniei, în vestul și sudul Olteniei, pe areale extinse din Banat și local, în nordul și estul Transilvaniei (figura 3). În rest, cantitatea de precipitații a variat între 50-100 mm, iar în zona montană și local, în unele zone deluroase, aceasta a depășit 100 mm. În zona montană înaltă din Carpații Meridionali, cantitatea de precipitații a depășit 125 mm. Cantităţi de precipitaţii sub 10 mm au fost înregistrate izolat, în sudul litoralului și vestul Maramureșului, cea mai mică valoare înregistrâdu-se la Mangalia, 7,0 mm. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 142,2 mm, la stația meteorologică Păltiniș, iar cea mai mare valoare a cantității de precipitații căzută în 24 de ore din luna mai 2022 a fost 63,8 mm, înregistrată la Voineasa.

Abaterea cantității de precipitații din luna mai 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate valori ale abaterii negative, peste 80 %, s-au înregistrat în Maramureș și în sudul extrem al litoralului. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 84,1 %, la stația meteorologică Satu Mare. Abateri pozitive s-au înregistrat pe areale extinse din Oltenia, Muntenia, în Carpații Meridionali și de Curbură, local, în Transilvania și izolat, în Banat și în Delta Dunării. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 51,7 %, la stația meteorologică Bisoca.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna mai 2022, se constată că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în Moldova, Maramureș, Crișana, în cea mai mare parte a Banatului, în zona montană, pe areale din Muntenia, Oltenia și Transilvania (figura 4). Regimul pluviometric a fost excedentar, izolat, în zona montană joasă din Carpații Meridionali și în Transilvania. În rest, acesta s-a încadrat în limite normale.

În luna mai 2022 a fost depășită cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la o stație meteorologică (tabelul 1).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii mai
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm), mai 2022 Data de producere
1 Jimbolia 41,2 25.05.2014 47,8 26.05.2022Figura 1: Temperatura medie lunară - mai 2022


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din mai 2022, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații - mai 2022


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din mai 2022, determinate prin metoda percentilelor