Caracterizare climatologică

Iunie 2023


Temperatura medie a lunii iunie 2023 a avut valori cuprinse între 5,0 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 22,5 °C, la București-Filaret (figura 1). Cele mai mari valori, peste 20 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, în Delta Dunării, în jumătatea sudică a Olteniei, pe areale extinse din Moldova și Banat, precum și în vestul Crișanei. Medii lunare de temperatură cuprinse între 16 și 20 °C s-au înregistrat în Transilvania, în cea mai mare parte a Moldovei și Maramureșului, pe areale extinse din Banat și Crișana, în jumătatea nordică a Olteniei, în zonele înalte din nordul Munteniei și local, în Dobrogea. În zonele submontane și montane cu altitudini mai mici de 1500 m și în unele depresiuni intramontane, mediile de temperatură au fost cuprinse între 14 și 16 °C. În majoritatea zonelor montane, temperatura medie a variat între 10 și 14 °C, iar în zona montană înaltă aceasta a avut valori sub 10 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna iunie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost în cea mai mare parte negativă, însă valorile au fost foarte apropiate de 0. Cele mai mari valori ale abaterii negative, ≥ 1 ⁰C, s-au înregistrat în nord-vestul Olteniei. Valoarea maximă s-a înregistrat la stația meteorologică Padeș (Apa Neagră), 1,1 °C. Abateri pozitive s-au înregistrat doar local, în majoritatea regiunilor țării. La 16 stații meteorologice abaterea față de normala climatologică a lunii iunie a fost 0.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna iunie 2023, se poate observa că regimul termic a fost normal în cea mai mare parte a țării (figura 2). Acesta a fost rece în aproape toată Oltenia, în nord-vestul și sud-vestul Munteniei, pe areale extinse din Banat și izolat, în Crișana și în Carpații Orientali. Izolat, la stația meteo Sf. Gheorghe (Covasna), regimul termic a fost cald.

Cantitatea totală de precipitații din luna iunie 2023 a avut valori mai mari de 100 mm în cea mai mare parte a țării (figura 3). Pe areale extinse din zona montană, în sud-vestul Transilvaniei și în vestul Olteniei, aceasta a depășit 150 mm, iar izolat, în zona montană, 200 mm. În cea mai mare parte a Moldovei, Munteniei și Dobrogei, cantitatea lunară de precipitații a avut valori sub 40 mm. Cele mai mici valori, sub 10 mm, s-au înregistrat în estul Dobrogei și în Delta Dunării. Cea mai mare cantitate de precipitații din această lună s-a înregistrat la stația meteo Straja (Hunedoara), respectiv 239,6 mm. Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 74,0 mm, la stația Blaj. Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din iunie 2023 a fost de 0,6 mm, la stațiile meteorologice Gura Portiței și Mahmudia.

Abaterea cantității de precipitații din luna iunie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost preponderent pozitivă în jumătatea vestică a țării și negativă în rest. Cele mai ridicate valori ale abaterii pozitive, peste 100 %, s-au înregistrat în sud-vestul Banatului și al Olteniei, în vestul și centrul Transilvaniei și izolat, în Carpații Orientali. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 173 %, la stația meteorologică Drobeta-Turnu Severin. Abateri negative s-au înregistrat în centrul Moldovei, în sudul și estul Munteniei, în estul Dobrogei și în Delta Dunării. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 98,6 %, la stația meteo Mahmudia.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna iunie 2023, se observă că regimul pluviometric a fost excedentar în cea mai mare parte a Olteniei și Banatului, pe areale extinse din Transilvania și din zona montană, local, în Crișana și Muntenia și izolat, în Dobrogea (figura 4). Acesta a fost foarte excedentar și extrem de excedentar în sud-vestul Olteniei, în sudul și sud-vestul Banatului, local, în Transilvania și izolat în rest. Regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în cea mai mare parte a Moldovei, Munteniei și Deltei Dunării, pe areale extinse din Dobrogea, în centrul Maramureșului, în nord-vestul Crișanei, în nord-estul Banatului, local, în Oltenia și izolat, în Transilvania și în zona montană. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.


Figura 1: Temperatura medie lunară – iunie 2023


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din iunie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – iunie 2023


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din iunie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)