Caracterizare climatologică

Decembrie 2022


Temperatura medie a lunii decembrie 2022 a avut valori cuprinse între -5,0 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 6,5 °C, la Mangalia (figura 1). Cele mai mari valori, peste 4 °C, s-au înregistrat în jumătatea sudică a Dobrogei, în Delta Dunării, în jumătatea vestică și în centrul Banatului, în sudul și sud-vestul Crișanei și izolat, în rest. Valori peste 2 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, în nordul Dobrogei, nordul și nord-vestul Crișanei și în jumătatea vestică a Transilvaniei. Medii lunare mai reduse de temperatură, cuprinse între 0 și 2 °C, s-au înregistrat în jumătatea estică a Transilvaniei, jumătatea vestică a Maramureșului, în cea mai mare parte a Moldovei, în unele depresiuni intramontane din jumătatea sudică a Carpaților Orientali, Carpații Occidentali, precum și pe unele areale cu altitudini mai mici de 1400 m din Carpații Meridionali. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie lunară a variat între -4 și 0 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, aceasta a avut valori sub -4 °C, ajungând la stația meteorologică Vf. Omu, la -5,0 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna decembrie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara. În majoritatea zonelor, valorile abaterii au fost mai mari de 2°C, iar pe areale extinse din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, acestea au depășit 3,0 °C, Cele mai mari valori au depășit 4°C și au fost înregistrate la trei stații meteorologice din depresiunile intramontane situate in estul Transilvaniei, Joseni (4,4°C), Toplița (4,1°C) și Miercurea Ciuc (4,0°C).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna decembrie 2022, se poate observa că regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei și Moldovei, precum și în nord-vestul Crișanei (figura 2). Acesta a fost cald și foarte cald în aproape toată țara și doar în nord-estul extrem al țării, acesta s-a încadrat în limite normale. În Transilvania, Banat, Crișana și pe areale extinse din Maramureș și zona montană, regimul termic a fost extrem de cald.

Cantitatea totală de precipitații din luna decembrie 2022 a avut valori mai mici de 50 mm în cea mai mare parte a țării, respectiv pe areale extinse din Transilvania, Oltenia și Muntenia precum și în Moldova și Dobrogea. Valorile lunare au depășit 50 mm în restul regiunilor țării. Astfel, în nordul și sudul Transilvaniei, pe areale extinse din Crișana și Banat și în nordul Olteniei și Munteniei, au fost înregistrate valori cuprinse între 50 și 100 mm (figura 3). Pe areale extinse din zonele montane nordice și vestice, precum și în vestul Carpaților Meridionali, cantitatea de precipitații a depășit 100 - 150 mm, și izolat, 275 mm. Cea mai mare cantitate de precipitații din această luna s-a înregistrat la stația Stâna de Vale, respectiv 289,7 mm. Cantități de precipitații sub 30 mm au fost înregistrate în partea centrală a Transilvaniei, sudul Munteniei, în cea mai mare parte a Dobrogei și local, în Moldova. Cele mai reduse cantități de precipitații din această lună au fost mai mici de 10 mm și s-au înregistrat în Moldova, la stația meteo Tg. Neamț (8,3 mm) și în Delta Dunării, la Sulina (8,5 mm).

Abaterea cantității de precipitații din luna decembrie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în Crișana, Banat și Maramureș, excepție făcând puncte izolate din aceste regiuni unde aceasta a fost negativă. Cele mai ridicate valori ale abaterii pozitive, peste 100%, s-au înregistrat, izolat, în zona montană din nordul Carpaților Orientali, din Munții Apuseni, precum și în Subcarpații Getici. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 117,7% și s-a produs la stația meteorologică Călimani-Rețitiș. Restul teritoriului țării a fost dominat de abateri negative, mai puțin însemnate valoric comparativ cu cele pozitive. Cea mai redusă valoare a abaterilor negative ale cantităților de precipitații din această lună a fost de -69,9% și s-a înregistrat în sudul Dobrogei, la stația meteorologică Constanța.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna decembrie 2022, se constată că regimul pluviometric a fost excedentar, izolat, în nordul Carpaților Orientali, în nordul Olteniei, vestul Carpaților Meridionali, în Munții Banatului, unele areale depresionare intramontane din vestul Munților Apuseni, precum și în vestul Banatului și al Crișanei. Acesta a fost foarte excedentar sau extrem de excedentar în nordul Carpaților Orientali (Munții Iezer și Călimani). Regimul pluviometric a avut caracter deficitar în sudul și sud-estul Munteniei, în cea mai mare parte a Dobrogei, în estul extrem al Deltei Dunării, în centrul, nordul și unele areale din Moldova. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale cu deficite izolate.

În luna decembrie 2022 a fost depășită temperatura maximă absolută lunară, la cinci stații meteorologice (tabelul 1) și cantitatea maximă absolută lunară de precipitații căzută în 24 de ore, la două stații meteorologice (tabelul 2).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi maxime lunare egale sau mai mari decât maxima absolută a lunii decembrie
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura maximă lunară (°C), maximă absolută Data de producere Temperatura maximă lunară (°C), decembrie 2022 Data de producere
1 Cernavodă 20,1 17.12.1989 20,4 11.12.2022
2 Hârșova 20,0 18.12.1989 20,1 11.12.2022
3 Slobozia 19,1 5.12.2011 19,4 11.12.2022
4 Sibiu 19,3 14.12.1957 20,1 16.12.2022


Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii decembrie.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm) - decembrie 2022 Data de producere
1 Călimani (Rețițiș) 26,6 18.12.2014 34,6 17.12.2022
2 Sânicolau Mare 24,5 11.12.1965 26,5 11.12.2022Figura 1: Temperatura medie lunară - decembrie 2022


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din decembrie 2022, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații - decembrie 2022


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din decembrie 2022, determinate prin metoda percentilelor