Caracterizare climatologică

Noiembrie 2022


Temperatura medie a lunii noiembrie 2022 a avut valori cuprinse între -2,3 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 11,2 °C, la Mangalia (figura 1). Cele mai mari valori, peste 10 °C, s-au înregistrat în sud-estul Dobrogei. Valori cuprinse între 8 și 10 °C s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei, în Delta Dunării și pe areale restrânse din Banat și Crișana. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 4 și 8 °C în Transilvania, în Moldova, în cea mai mare parte a Maramureșului și Crișanei, pe areale extinse din Banat, în nordul Olteniei și Dobrogei, în nordul și centrul Munteniei, precum și în majoritatea depresiunilor intramontane. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie a lunii noiembrie 2022 a variat între 0 și 4 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, aceasta a avut valori sub 0 °C, minima înregistrându-se la staţia meteorologică Vf. Omu (-2,3 °C).

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna noiembrie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara. Abateri mari, peste 2,5 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, în jumătatea vestică a Munteniei, în sudul litoralului și izolat, în zona montană. Cea mai mare valoare a abaterii a fost 3,3 °C, la stația meteorologică Drăgășani.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna noiembrie 2022, se poate observa că regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a țării (figura 2). Acesta a fost foarte cald în cea mai mare parte a Olteniei, pe areale extinse din jumătatea vestică a Munteniei și izolat, în sudul litoralului și în Transilvania. Regimul termic a fost extrem de cald în nord-vestul Olteniei. În rest, regimul termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea totală de precipitații din luna noiembrie 2022 a avut valori peste 50 mm în cea mai mare parte a țării (figura 3). Valori cuprinse între 30 și 50 mm s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Olteniei și al Moldovei, sud-vestul Dobrogei, pe areale extinse din Transilvania și în vestul Banatului și Crișanei. Valori sub 30 mm s-au înregistrat în cea mai mare parte a Dobrogei și Deltei Dunării, în estul Munteniei și local, în Transilvania și în Banat. Cantitatea lunară de precipitații a depășit 75 mm pe areale extinse din vestul țării, dar și în Carpații Orientali și Meridionali. Cele mai mari valori s-au înregistrat în Munții Apuseni și în Munții Banatului, unde cantitățile de precipitații au depășit 100 mm și izolat, 200 mm. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 209,8 mm, la stația meteorologică Stâna de Vale, iar cea mai mare valoare a cantității de precipitații căzută în 24 de ore din luna noiembrie 2022 a fost 54,4 mm, înregistrată la stația meteorologică Sinaia 1500.

Abaterea cantității de precipitații din luna noiembrie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în aproape toată țara. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 100 %, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Moldovei, în Carpații Orientali, local, în Transilvania și izolat, în Banat și Oltenia. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 214,9 %, la stația meteorologică Rădăuți. Abateri negative s-au înregistrat pe areale extinse din Dobrogea, Delta Dunării, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 54,7 %, înregistrată la stația meteorologică Mangalia.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna noiembrie 2022, se constată că regimul pluviometric a fost excedentar în cea mai mare parte a țării (figura 4). Acesta a fost foarte excedentar și/sau extrem de excedentar pe areale extinse din Moldova și Carpații Orientali, în centrul Transilvaniei, local, în Banat și izolat, în Crișana. În sudul litoralului, regimul pluviometric a fost deficitar. În restul țării, acesta s-a încadrat în limite normale.

În luna noiembrie 2022 a fost egalată sau depășită temperatura maximă absolută lunară la 20 de stații meteorologice (tabelul 1).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi maxime lunare egale sau mai mari decât maxima absolută a lunii noiembrie
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura maximă lunară (°C), maximă absolută Data de producere Temperatura maximă lunară (°C), noiembrie 2022 Data de producere
1 Băilești 26,6 10.11.2010 27,0 02.11.2022
2 București-Băneasa 25,1 10.11.2010 25,6 02.11.2022
3 Calafat 26,2 10.11.2010 27,9 02.11.2022
4 Caracal 26,5 10.11.2010 26,8 02.11.2022
5 Craiova 25,6 10.11.2010 25,9 02.11.2022
6 Curtea de Argeș 25,5 01.11.2004 25,8 02.11.2022
7 Drobeta-Turnu Severin 25,4 06.11.2010 26,1 02.11.2022
8 Drăgășani 23,9 05.11.2021 26,5 02.11.2022
9 Gurahonț 26,8 03.11.2018 27,0 01.11.2022
10 Padeș (Apa Negră) 25,4 02.11.2008 26,2 02.11.2022
11 Petroșani 23,4 01.11.1970 24,7 01.11.2022
12 Polovragi 23,8 01.11.2004 25,5 02.11.2022
13 Râmnicu Vâlcea 25,2 14.11.1969; 15.11.2010; 05.11.2021 27,0 02.11.2022
14 Roșiorii de Vede 26,1 10.11.2010 26,7 02.11.2022
15 Stolnici 25,2 14.11.1969 26,6 02.11.2022
16 Târgoviște 27,0 01.11.2004 27,9 02.11.2022
17 Târgu Jiu 26,4 01.11.1926 27,3 02.11.2022
18 Târgu Logrești 25,4 01.11.2004 25,6 02.11.2022
19 Titu 27,5 17.11.1963 28,3 02.11.2022
20 Țebea 26,0 02.11.2018 26,0 01.11.2022Figura 1: Temperatura medie lunară - noiembrie 2022


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din noiembrie 2022, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații - noiembrie 2022


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din noiembrie 2022, determinate prin metoda percentilelor