Caracterizare climatologică

Februarie 2021


Temperatura medie a lunii februarie 2021 (fig. 1) a avut valori cuprinse între -7,9°C, la stația meteorologică Vf. Omu și 5,1°C, la stația meteorologică Oravița. Cele mai mari valori, peste 4°C, s-au înregistrat în centrul, vestul și sud-vestul Banatului, centrul Crișanei, în sudul litoralului și izolat în Oltenia. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 0 și 4°C în Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Transilvania, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Crișanei, nordul, estul și sudul Banatului, vestul Maramureșului și local în unele depresiuni intramontane. În restul țării, valorile temperaturii medii lunare au fost negative. În zona montană, media lunară de temperatură a variat între -4 și 0°C, iar pe crestele înalte, aceasta a avut valori sub -6°C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu la -7,9°C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna februarie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în majoritatea regiunilor țării, excepție făcând partea de nord-est a Moldovei unde aceasta a fost negativă. Abateri pozitive mari, peste 2°C, s-au înregistrat pe areale extinse din Carpații Orientali și Meridionali, local, în Carpații Occidentali și izolat, în Transilvania și Crișana. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 3,7°C, la stația meteorologică Miercurea Ciuc.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna februarie 2021 (fig. 2), se poate observa că regimul termic a fost cald și foarte cald în cea mai mare parte a teritoriului României. Regimul termic s-a încadrat în limite normale pe areale extinse din Moldova, în nordul și centrul Maramureșului, nord-vestul Transilvaniei, nordul Dobrogei, Delta Dunării și local în Crișana și sud-vestul Olteniei și a fost rece doar în nord-estul Moldovei.

Cantitatea totală de precipitații din luna februarie 2021 (fig. 3) a avut valori ridicate, peste 50 mm, în nordul și vestul țării, mai ales în zonele montane. Cantităţi de precipitaţii sub 50 mm au fost înregistrate în Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Delta Dunării, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Banatului, sudul și estul Crișanei, precum și în sudul Carpaților Orientali. Pe areale restrânse din Carpați, cantitatea de precipitaţii a depăşit 100 mm. Cea mai mare valoare a cantităţii totale de precipitaţii din luna februarie 2021 a fost de 209,6 mm și a fost înregistrată la stația meteorologică Stâna de Vale.

Abaterea cantității de precipitații din luna februarie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în partea de nord, vest și sud-est a țării. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 100%, s-au înregistrat la stațiile meteorologice din zonele montane. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 367,5%, la stația meteorologică Călimani.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna februarie 2021 (fig. 4) se constată că regimul pluviometric a fost excedentar în nordul Moldovei și Transilvaniei, în Maramureș, Crișana, nord-vestul și sud-estul Banatului, în unele zone montane și local, în Dobrogea și Muntenia. Regimul pluviometric a fost foarte excedentar și extrem de excedentar pe areale extinse din nordul Carpaților Orientali și izolat în Banat, Crișana și Maramureș. Acesta a fost deficitar și foarte deficitar în cea mai mare parte a Olteniei, în jumătatea vestică a Munteniei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, în sudul și centrul Moldovei și local în Dobrogea, Delta Dunării și Carpații Occidentali. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.

În luna februarie 2021 a fost depășită temperatura maximă absolută a aerului la 18 stații meteorologice (tabelul 1), cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, la o stație meteorologică (tabelul 2) și cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la două stații meteorologice (tabelul 3).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi maxime lunare mai mari faţă de maxima absolută a lunii februarie.
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura maximă lunară (°C), maximă absolută Data de producere Temperatura maximă lunară (°C) - februarie 2021 Data de producere
1 Băile Herculane 23,0 25.02.2008 23,1 26.02.2021
2 Bâlea-Lac 10,1 28.02.1994 10,2 26.02.2021
3 Călimani 9,1 03.02.2002 11,6 23.02.2021
4 Câmpeni 19,0 25.02.1990 20,1 26.02.2021
5 Ceahlău Toaca 11,4 14.02.1987 11,6 22.02.2021
6 Drăgășani 22,0 15.02.1958 22,2 27.02.2021
7 Dumbrăvița de Codru 18,3 18.02.2016 19,0 26.02.2021
8 Obârșia Lotrului 13,6 25.02.2008 13,7 23.02.2021, 26.02.2021
9 Parâng 15,5 17.02.2020 16,8 22.02.2021
10 Petroșani 20,0 16.02.2016 20,1 26.02.2021
11 Poiana Stampei 13,5 25.02.1977 14,0 26.02.2021
12 Roșia Montană 13,4 23.02.1998 15,4 25.02.2021
13 Slatina 21,9 23.02.2016 22,0 27.02.2021
14 Stâna de Vale 14,1 18.02.2019 15,4 25.02.2021
15 Țarcu 8,0 08.02.1990 9,1 26.02.2021
16 Tg. Ocna 22,2 22.02.1998 22,7 26.02.2021
17 Văradia de Mureș 18,6 26.02.2020 21,5 25.02.2021, 26.02.2021
18 Vf. Omu 6,0 19.02.1950 7,0 26.02.2021


Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații lunare mai mari faţă de maxima absolută a lunii februarie.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea lunară de precipitații (mm), maximă absolută Anul producerii Cantitatea lunară de precipitații (mm) - februarie 2021
1 Călimani 115,4 2020 196,8


Tabelul 3. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii februarie.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm) - februarie 2021 Data de producere
1 Călimani 37,4 12.02.2019 37,6 10.02.2021
2 Țarcu 34,1 09.02.1966 34,6 01.02.2021Figura 1: Temperatura medie lunară - februarie 2021

 

Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din februarie 2021, determinate prin metoda percentilelor

 

Cantitatea lunară de precipitații – februarie 2021  

Figura 3: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din februarie 2021, determinate prin metoda percentilelor