Caracterizare climatologică

Octombrie 2023


Temperatura medie a lunii octombrie 2023 a avut valori cuprinse între 2,1 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 18,3 °C, la Constanța-Dig (figura 1). Cele mai mari valori, peste 16 °C, s-au înregistrat în sudul, estul și nord-estul Munteniei, în sud-vestul și sud-estul Olteniei, sud-vestul Banatului, în sudul extrem al Moldovei și în cea mai mare parte a Dobrogei și Deltei Dunării. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 12 și 16 °C în Crișana, în cea mai mare parte a Moldovei și Banatului, în jumătatea vestică a Maramureșului, pe areale extinse din Oltenia, Muntenia și Transilvania, în nordul Dobrogei și local, în Delta Dunării. În restul regiunilor extracarpatice, în nord-estul și sud-estul Transilvaniei și în majoritatea depresiunilor intramontane, mediile lunare de temperatură au variat între 8 și 12 °C. În zonele submontane și montane cu altitudini mai mici de 1500 m și în unele depresiuni intramontane, mediile de temperatură au fost cuprinse între 6 și 8 °C. În restul zonelor montane, temperatura medie a variat între 4 și 6 °C, iar în zona montană înaltă aceasta a avut valori sub 4 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna octombrie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020) a fost pozitivă în toată țara și a depășit 3,0 ⁰C la 109 stații meteorologice. Cele mai mari valori ale abaterii, peste 4,0 ⁰C, s-au înregistrat la 45 stații meteorologice situate în Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, în vestul Crișanei și în sudul Banatului. La cinci stații meteorologice, respectiv Adamclisi, Cernavodă, Bisoca, Alexandria și Rm. Sărat, aceasta a fost mai mare sau egală cu 5,0 ⁰C. Valoarea maximă, 5,5 °C, s-a înregistrat în județul Buzău, la stația meteorologică Rm. Sărat. Cea mai mică valoare a abaterii temperaturii medii a aerului în octombrie 2023 a fost 1,0 °C, la stația meteorologică Voineasa.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna octombrie 2023, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald în aproape toată țara (figura 2). Acesta a fost cald și foarte cald în partea nordică a Carpaților Orientali și local sau izolat, în celelalte zone montane.

Luna octombrie 2023 se află pe locul 1 în topul celor mai calde luni octombrie din România, din perioada 1961 - 2023, alături de octombrie 1966. Temperatura medie lunară pe țară. a fost de 13,3 °C, iar abaterea față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), de 3,4 °C.

De asemenea, în această lună a fost înregistrată cea mai târzie zi caniculară (temperatura maximă ≥ 35 °C) din istoria măsurătorilor meteorologice, în data de 21 octombrie 2023, la stațiile meteorologice Turnu Măgurele (35,1 °C) și Bechet (35,0 °C). Astfel, a fost depășit recordul anterior, respectiv 15 octombrie 1993, când s-au înregistrat 38,4 °C la Zimnicea și 36,2 °C la Oltenița.

În luna octombrie 2023 a fost depășită temperatura maximă absolută lunară, la 13 stații meteorologice (tabelul 1).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi maxime lunare egale sau mai mari decât maxima absolută a lunii octombrie
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura maximă lunară (°C), maximă absolută Data de producere Temperatura maximă lunară (°C), octombrie 2023 Data de producere
1 Baraolt 29,9 01.10.2012 30,0 21.10.2023
2 Bechet 33,8 01.10.1991 35,0 21.10.2023
3 Bisoca 27,4 15.10.1993 28,0 21.10.2023
4 Constanța 31,0 01.10.1928 31,8 21.10.2023
5 Darabani 28,8 04.10.2006 29,6 21.10.2023
6 Gorgova 29,8 01.10.2022 33,1 21.10.2023
7 Gura Portiței 26,6 04.10.2012 30,2 21.10.2023
8 Jurilovca 30,6 17.10.1973 32,7 21.10.2023
9 Mahmudia 29,9 04.10.1999 33,1 21.10.2023
10 Negrești (Vaslui) 33,2 02.10.1952 33,3 21.10.2023
11 Ștefănești Stânca 30,7 04.10.2006 31,2 21.10.2023
12 Tecuci 34,0 02.10.1952 34,1 21.10.2023
13 Tulcea 32,0 15.10.1993 33,0 21.10.2023


O caracteristică importantă a lunii octombrie 2023 a fost numărul mare de zile de vară.

Astfel, au fost 15 – 20 zile de vară (temperatura maximă ≥ 25 °C) în sudul Olteniei, pe areale extinse din Muntenia și local, în vestul Dobrogei (figura 3). Izolat, în București și în sudul Olteniei, s-au înregistrat 20-25 de zile de vară. În jumătatea estică a Munteniei, în sudul Moldovei, în vestul Dobrogei, pe areale din Oltenia și local, în Banat au fost înregistrate 10 – 15 zile de vară. În cea mai mare parte a Dobrogei și Banatului, în zonele de podiș din Oltenia, în zonele deluroase din Muntenia, în vestul Crișanei și în zonele joase din Moldova au fost 5 - 10 zile de vară. Sub 5 zile de vară s-au înregistrat în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei și Crișanei, în vestul Maramureșului, în Delta Dunării și centrul Dobrogei și în unele zone submontane și depresiuni intramontane. În majoritatea zonelor montane nu au fost înregistrate zile de vară.

Analiza abaterii numărului de zile de vară față de media intervalului de referință standard (1991 - 2020) indică o anomalie pozitivă în aproape toate regiunile în care s-au înregistrat zile de vară (figura 4). Abaterile cele mai ridicate, de peste 12 zile, s-au înregistrat pe areale extinse din Câmpia Română și lunca Dunării. În cea mai mare parte a Olteniei, în jumătatea estică a Munteniei, în sudul extrem al Moldovei, în sudul și vestul Dobrogei și local, în Banat abaterile au fost cuprinse între 6 și 12 zile. În restul țării, abaterile au avut valori sub 6 zile.


Figura 1: Temperatura medie lunară – octombrie 2023


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din octombrie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)


Figura 3: Numărul de zile de vară (temperatura maximă ≥ 25 °C) din octombrie 2023


Figura 4: Abaterea numărului de zile de vară din octombrie 2023 față de media intervalului de referință standard (1991-2020)


Cantitatea totală de precipitații din luna octombrie 2023 a avut valori sub 30 mm în cea mai mare parte a țării (figura 5). Aceasta a avut valori sub 10 mm în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei și Deltei Dunării, în jumătatea estică a Olteniei, în sudul Moldovei și izolat, în Transilvania. Valori peste 50 mm s-au înregistrat doar în zona montană. În nordul Carpaților Orientali și izolat, în Apuseni, cantitatea lunară de precipitații a depășit 100 mm. Cea mai mare cantitate de precipitații din această lună s-a înregistrat la stația meteorologică Iezer, respectiv 142,6 mm. Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 51,2 mm, la stația meteo Gura Portiței. Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din octombrie 2023 a fost de 1,4 mm, la stațiile meteorologice Corugea și Turnu Măgurele.

Abaterea cantității de precipitații din luna octombrie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Abaterea negativă a depășit 50 % la 85 de stații meteorologice, cele mai multe fiind amplasate în Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea și în zona montană. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 97,6 %, la Turnu Măgurele. Abateri pozitive s-au înregistrat pe areale restrânse din zona montană și Transilvania, depășind 50 % doar la cinci stații meteorologice. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 104,5 %, la stația meteo Călimani (Rețițiș).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna octombrie 2023, se observă că regimul pluviometric a fost deficitar în cea mai mare parte a țării (figura 6). Acesta a fost foarte deficitar pe areale extinse din Muntenia, în sudul și estul Olteniei, în jumătatea sudică a Moldovei, în vestul și nordul Dobrogei, în jumătatea nordică a Deltei Dunării și local sau izolat, în Transilvania și în zona montană. Local, regimul pluviometric a fost excedentar, în nordul Carpaților Orientali. Izolat, în Munții Călimani, acesta a fost foarte excedentar și extrem de excedentar.

În luna octombrie 2023 a fost depășită cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la o stație meteorologică (tabelul 2).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore egale sau mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii octombrie
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm), octombrie 2023 Data de producere
1 Călimani (Rețițiș) 33,3 13.10.2009 36,9 28.10.2023


Figura 5: Cantitatea lunară de precipitații – octombrie 2023


Figura 6: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din octombrie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)
Note

  1. Mediile pe țară utilizate pentru realizarea acestui top au fost calculate pe baza datelor de la stațiile meteorologice care au șiruri de date complete în perioada 1961-2023 (129 de stații).