Caracterizare climatologică

August 2023


Temperatura medie a lunii august 2023 a avut valori cuprinse între 9,0 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 26,8 °C, la București-Filaret (figura 1). Cele mai mari valori, peste 26 °C, s-au înregistrat în centrul, sud-vestul și sud-estul Munteniei și local, în sud-estul Olteniei. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 24 și 26 °C în cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei și Dobrogei, în sudul și estul Moldovei și izolat, în Banat. În restul regiunilor extracarpatice, în Transilvania și în majoritatea depresiunilor intramontane mediile lunare de temperatură au variat între 20 și 24 °C. În zonele submontane și montane cu altitudini mai mici de 1500 m și în unele depresiuni intramontane, mediile de temperatură au fost cuprinse între 16 și 20 °C. În majoritatea zonelor montane, temperatura medie a variat între 12 și 16 °C, iar în zona montană înaltă aceasta a avut valori sub 12 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna august 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020) a fost pozitivă în toată țara. Cele mai mari valori ale abaterii pozitive, peste 2 ⁰C, s-au înregistrat la 64 stații meteorologice situate în Moldova, Muntenia, Dobrogea, în estul Olteniei și în unele zone montane. La 110 stații meteorologice, abaterea temperaturii medii a avut valori mai mari de 1,5 °C. Valoarea maximă a acesteia, 3,4 °C, s-a înregistrat în județul Botoșani, la stațiile meteorologice Darabani și Ștefănești Stânca. Cea mai mică abatere (0,1°C) s-a înregistrat în județul Caraș-Severin, la stația meteorologică Moldova Veche.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna august 2023, se poate observa că regimul termic a fost foarte cald și extrem de cald pe mai mult de jumătate din suprafața țării (figura 2). Acesta a fost cald în cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureșului, Banatului și Crișanei, precum și în jumătatea vestică a Olteniei. Pe areale restrânse din sudul Banatului, regimul termic s-a încadrat în limite normale.

Luna august 2023 a fost foarte caldă în majoritatea zonelor din țară, iar o caracteristică importantă a acestei luni a fost numărul mare de zile și nopți tropicale.

Astfel, zile tropicale (temperatura maximă ≥ 30 °C) s-au înregistrat între 20 și 30, în zona Câmpiei Române și în zonele joase și de luncă din sudul Moldovei (figura 3). În zona deluroasă a Munteniei și Moldovei, dar și în cea din vestul țării și izolat, în centrul țării au fost înregistrate 15 – 20 de zile tropicale. În zona depresionară a Transilvaniei și în depresiunile intramontante, au fost 10 - 15 zile tropicale. Pe litoralul Mării Negre, influențat de briză, numărul zilelor în care temperatura maximă a depășit 30 °C a fost cuprins în intervalul 5 - 10. În zona montană, numărul acestor zile a scăzut foarte mult, iar în zonele situate la peste 1000 m, temperatura maximă nu a crescut în nicio zi peste 30 °C.

Analiza abaterii numărului de zile tropicale față de media intervalului de referință standard (1991 - 2020) arată o anomalie pozitivă în aproape toată țara (figura 4). Abaterile cele mai ridicate, de 9 - 12 zile, au fost cu precădere, în Moldova și local, în centrul țării. Izolat, în vestul Moldovei acestea au depășit 12 zile. În zonele de câmpie și deluroase din Muntenia și Transilvania abaterile au fost cuprinse între 6 și 9 zile, iar în Oltenia, în vestul țării și în zonele submontane, 1 - 6 zile. Abateri negative, cuprinse între 1 și 2 zile, au fost înregistrate doar în sud-vestul țării.

Nopți tropicale (temperatura minimă ≥ 20 °C) s-au înregistrat între 25 - 30, în zona litorală și Delta Dunării, ca efect al regimului termic moderat al mării (inerție termică ridicată a apei), scăzând treptat, odată cu distanța față de mare și ajungând la 15 - 25 nopți, în centrul Dobrogei și în sud-estul Moldovei (figura 5). De asemenea, în zonele deluroase din vestul țării și din Moldova (Cotnari), numărul de nopți tropicale a rămas unul ridicat (15 - 20 ), ca urmare a prezenței inversiunilor termice și a proceselor de foehnizare a aerului din aceste regiuni. În zonele joase din Muntenia, Moldova și Banat, numărul de nopți tropicale a fost cuprins între 5 și 15. Valori cuprinse între 1 și 5 nopți au fost înregistrate în estul Moldovei, nordul Munteniei, în Banat și Crișana.

Abaterea numărului de nopți tropicale față de media intervalului de referință standard (1991 – 2020) a fost pozitivă în aproape toată țara (figura 6). În Dobrogea, zona litorală, în Dealurile de Vest, în sud-estul Moldovei, în zona dealurilor din nordul Moldovei (Cotnari), abaterea a fost mai mare cu 9 - 12 nopți față de normala climatologică (1991 - 2020). În zonele joase din Muntenia, Oltenia, Moldova, Banat, Crișana, valorile au fost cuprinse între 3 – 9 nopți. În extremitatea sud-vestică s-au înregistrat, izolat, valori negative ale abaterii, respectiv numărul lunar de nopți tropicale a fost mai mic cu 1 față de normală.


Figura 1: Temperatura medie lunară – august 2023


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din august 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)


Figura 3: Numărul de zile tropicale (temperatura maximă ≥ 30 °C) din august 2023


Figura 4: Abaterea numărului de zile tropicale din august 2023 față de media intervalului de referință standard (1991-2020)


Figura 5: Numărul de nopți tropicale (temperatura minimă > 20 °C) din august 2023


Figura 6: Abaterea numărului de nopți tropicale din august 2023 față de media intervalului de referință standard (1991-2020)


Cantitatea totală de precipitații din luna august 2023 a avut valori mai mari de 50 mm în zona montană, pe areale extinse din Transilvania, Banat și Crișana, în centrul și sud-vestul Moldovei, în estul Munteniei și izolat în rest (figura 7). Aceasta a depășit 75 - 100 mm doar în zona montană și pe areale din Banat, Crișana și Transilvania. În Munții Banatului și în Munții Făgăraș, cantitatea lunară de precipitații a depășit 150 - 200 mm. În cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Dobrogei, în estul și nord-estul Moldovei și local, în Transilvania, cantitatea lunară de precipitații a avut valori sub 30 - 40 mm. Cele mai mici valori, sub 10 mm, s-au înregistrat în Dobrogea, Delta Dunării și izolat, în Muntenia. Cea mai mare cantitate de precipitații din această lună s-a înregistrat la stația meteo Țarcu, respectiv 219,9 mm. Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 89,8 mm, tot la Țarcu, această valoare reprezentând noua maximă absolută a stației, pentru luna august (tabelul 1). Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din august 2023 a fost de 0,8 mm, la stația meteorologică Perișoru (jud. Călărași).

Abaterea cantității de precipitații din luna august 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020), calculată în procente, a fost negativă la cele mai multe dintre stațiile meteorologice existente, majoritatea fiind localizate în Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Crișana și Transilvania. Abaterea negativă a depășit 50 % doar la 24 de stații meteorologice, iar cea mai mare valoare a acesteia a fost 88,4 %, la București-Băneasa. În cea mai mare parte a Banatului, în centrul Transilvaniei, în estul Munteniei, sud-estul Olteniei, în vestul Crișanei și izolat în rest, abaterea a fost pozitivă, depășind izolat 100 %. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 190,5 %, la stația meteorologică Hârșova.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna august 2023, se observă că regimul pluviometric a fost normal în cea mai mare parte a țării (figura 8). Acesta a fost excedentar în cea mai mare parte a Banatului, în centrul Transilvaniei, în estul Munteniei, nord-vestul Dobrogei, în sud-vestul Crișanei și local sau izolat, în celelalte regiuni. Izolat, regimul pluviometric a fost foarte excedentar și extrem de excedentar, în Banat și în Dobrogea. Acesta a fost deficitar și foarte deficitar pe zone extinse din Muntenia, Oltenia, Transilvania și Dobrogea, în Delta Dunării, în nord-estul Moldovei, în unele zone montane și local sau izolat, în rest.

În luna august 2023 a fost depășită cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la două stații meteorologice (tabelul 1).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore egale sau mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii august
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm), august 2023 Data de producere
1 Bozovici 87,6 13.08.2017 88,0 06.08.2023
2 Țarcu 78,4 12.08.1974 89,8 06.08.2023


Figura 7: Cantitatea lunară de precipitații – august 2023


Figura 8: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din august 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)