Caracterizare climatologică

Aprilie 2022


Temperatura medie a lunii aprilie 2022 a avut valori cuprinse între -5,0 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 12,7 °C, la Călărași (figura 1). Cele mai mari valori, peste 12 °C, s-au înregistrat pe areale restrânse din estul și sudul Munteniei, local în sudul Moldovei, sud-vestul Olteniei și nordul Dobrogei. Valori peste 10 °C s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Dobrogei, în sudul și estul Moldovei și pe areale extinse din Banat. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 6 și 10 °C în Transilvania, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul Olteniei și Munteniei, pe areale extinse din Banat, în Dealurile Subcarpatice și zona montană joasă (la altitudini sub 1200 m) și izolat în Dobrogea. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie lunară a variat între -2 și 6 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, aceasta a avut valori sub -2 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la -5,0 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna aprilie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Abateri mari, peste 1,5 °C, s-au înregistrat în Crișana, Maramureș, în cea mai mare partea a Banatului și Transilvaniei, în Carpații Occidentali și local, în Carpații Orientali, iar valori de peste 2 °C, în Crișana și Maramureș. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 2,3 °C, la stațiile meteorologice Baia Mare, Dumbrăvița de Codru și Iezer. Abaterile pozitive au avut valori sub 1 °C și s-au înregistrat în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna aprilie 2022, se poate observa că regimul termic a fost rece în cea mai mare parte a țării (figura 2). Acesta a fost foarte rece și extrem de rece pe areale extinse din Maramureș, Banat, Crișana, în nordul și centrul Transilvaniei și izolat, în rest. În estul Munteniei și jumătatea vestică a Dobrogei, regimul termic a fost cald, iar în rest acesta s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea totală de precipitații din luna aprilie 2022 a avut valori sub 50 mm în Dobrogea, Delta Dunării, în estul Munteniei, în nordul, estul și sudul Moldovei, în sud-vestul Olteniei, vestul Banatului și Crișanei și pe areale restrânse din Transilvania și Maramureș (figura 3). Valori cuprinse între 50-100 mm s-au înregistrat în cea mai mare parte a Moldovei, Olteniei, Munteniei, Transilvaniei, Crișanei și Maramureșului, pe areale extinse din Banat și izolat, în Dobrogea. În zona montană, cantitatea de precipitații a depășit frecvent 100 mm, iar local, în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali, aceasta a depășit valoarea de 200 mm. Cantităţi de precipitaţii sub 10 mm au fost înregistrate izolat, în Dobrogea. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 247,0 mm, la stația meteorologică Stâna de Vale, iar cea mai mare valoare a cantității de precipitații căzută în 24 de ore din luna aprilie 2022 a fost 60,6 mm, înregistrată la aceeași stație meteo.

Abaterea cantității de precipitații din luna aprilie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în aproape toată țara. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 70 %, s-au înregistrat în nordul Transilvaniei, sud-estul Maramureșului, pe areale extinse din zona montană și izolat, în celelalte regiuni. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 218,1 %, la stația meteorologică Pătârlagele. Abateri negative s-au înregistrat în Delta Dunării, pe areale extinse din Dobrogea, în nordul Moldovei, sud-vestul Olteniei și izolat, în rest. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 62,4 %, la stația meteorologică Jurilovca.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna aprilie 2022, se constată că regimul pluviometric a fost excedentar în cea mai mare parte a țării (figura 4). Acesta a fost foarte excedentar și extrem de excedentar în nordul și vestul Transilvaniei, sud-estul Maramureșului, local sau izolat în Carpați și izolat, în Oltenia și Muntenia. Regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în jumătatea nordică a Dobrogei, pe areale extinse din Delta Dunării, în nordul extrem al Moldovei și Maramureșului și în vestul extrem al Banatului. În rest, acesta s-a încadrat în limite normale.

În luna aprilie 2022 a fost depășită temperatura minimă absolută lunară la 2 stații meteorologice (tabelul 1), cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, la 2 stații meteorologice (tabelul 2) și cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, tot la 2 stații meteorologice (tabelul 3).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi minime lunare mai mici faţă de minima absolută a lunii aprilie
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura minimă lunară (°C), minimă absolută Data de producere Temperatura minimă lunară (°C), aprilie 2022 Data de producere
1 Băilești -2,9 10.04.1997; 02.04.2012 -3,0 05.04.2022
2 Bechet -4,5 07.04.2020 -4,8 05.04.2022


Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații lunare mai mari faţă de maxima absolută a lunii aprilie
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea lunară de precipitații (mm), maximă absolută Anul producerii Cantitatea lunară de precipitații (mm), aprilie 2022
1 Călimani (Rețițiș) 128,7 2001 142,8
2 Stâna de Vale 245,2 1993 247,0


Tabelul 3. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii aprilie
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm), aprilie 2022 Data de producere
1 Călimani (Rețițiș) 31,6 22.04.2008 34,6 10.04.2022
2 Deva 30,0 22.04.1931 41,5 28.04.2022


Figura 1: Temperatura medie lunară - aprilie 2022


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din aprilie 2022, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – aprilie 2022


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din aprilie 2022, determinate prin metoda percentilelor