Caracterizare climatologică

Martie 2023


Temperatura medie a lunii martie 2023 a avut valori cuprinse între -6,3 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 9,0 °C, la stația meteorologică Moldova Veche (figura 1). Cele mai mari valori, peste 8 °C, s-au înregistrat pe areale restrânse din lunca Dunării, zonele joase din Banat, Oltenia, Muntenia, din sudul extrem al Moldovei și izolat, în Crișana și pe litoral. Medii lunare de temperatură cuprinse între 4 și 8 °C, s-au înregistrat în Moldova, Transilvania, Dobrogea, în cea mai mare parte a Crișanei, Maramureșului, Olteniei și Munteniei, pe areale extinse din Banat, în depresiunile intramontane și în unele areale submontane și montane cu altitudini mai mici de 1500 m. În majoritatea zonelor submontane, temperatura medie a variat între 0 și 4 °C, iar în zona montană aceasta a avut valori negative, scăzând sub -6 °C la altitudini de peste 2500 m.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna martie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara. Cele mai mari valori, peste 2 ⁰C, s-au înregistrat în Moldova, în nordul, centrul și estul Munteniei, în sudul Transilvaniei, în jumătatea de sud a Banatului, în unele zone montane și izolat, în celelalte regiuni. Cea mai mare valoare a abaterii s-a înregistrat la stația meteorologică Bisoca, 2,9 °C.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna martie 2023, se poate observa că regimul termic a fost cald în toată țara (figura 2).

Cantitatea totală de precipitații din luna martie 2023 a avut valori mai mici de 35 mm în cea mai mare parte a țării (figura 3). Valorile lunare au depășit 50 mm doar în zona montană și în unele zone submontane din Crișana și Maramureș. Cantitatea lunară de precipitații a depășit 100 mm local, în Munții Apuseni și izolat, la altitudini peste 2000 m. Cele mai mici valori, sub 10 mm, s-au înregistrat pe areale extinse din Moldova, Muntenia, Delta Dunării și izolat, în Depresiunea Brașovului. Cea mai mare cantitate de precipitații din această lună s-a înregistrat la stația meteo Stâna de Vale, respectiv 202,7 mm. Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 32,4 mm, tot la stația Stâna de Vale. Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din martie 2023 a fost de 2,5 mm, la stația meteorologică Pătârlagele.

Abaterea cantității de precipitații din luna martie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate valori, peste 70 %, s-au înregistrat în Moldova, Muntenia și sudul Dobrogei. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 92,0 %, la stația meteorologică Pătârlagele. Abateri pozitive s-au înregistrat pe areale din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în nord-estul Moldovei. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 107,4 %, la stația meteo Dumbrăvița de Codru.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna martie 2023, se observă că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în cea mai mare parte a Moldovei, Munteniei și Dobrogei, pe areale extinse din Transilvania, în nordul Maramureșului și local, în Banat, Crișana și în centrul Olteniei (figura 4). Acesta a fost excedentar pe areale restrânse din Crișana și local, în Munții Banatului și Apuseni. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale cu deficite și excedente izolate.

În luna martie 2023 a fost depășită temperatura maximă absolută lunară la stația meteorologică Țarcu (tabelul 1).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi maxime lunare egale sau mai mari decât maxima absolută a lunii martie
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura maximă lunară (°C), maximă absolută Data de producere Temperatura maximă lunară (°C), martie 2023 Data de producere
1 Țarcu 9,2 26.03.1977 13,3 19.03.2023


Figura 1: Temperatura medie lunară - martie 2023


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din martie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații - martie 2023


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din martie 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)