Temperatura medie a lunii iulie 2022 a avut valori cuprinse între 7,4 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 26,1 °C, la Drobeta-Turnu Severin (figura 1). Cele mai mari valori, peste 24 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei și Dobrogei, în vestul Banatului și al Crișanei precum și în sudul Moldovei. Valori curpinse între 22 și 24 °C s-au înregistrat în cea mai mare parte a Moldovei și Maramureșului, în zonele deluroase din Muntenia și Oltenia, în estul Banatului și Crișanei, în zonele joase din Transilvania, pe areale din nordul și sudul Dobrogei și în Delta Dunării. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 18 și 22 °C în cea mai mare parte a Transilvaniei, pe areale din nordul, vestul și centrul Moldovei, în zonele submontane și în zona montană joasă (la altitudini sub 1200 m), precum și în depresiunile intramontane. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie lunară a variat între 12 și 18 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, aceasta a avut valori sub 12 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la 7,4 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna iulie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara. Abateri mari, peste 2,0 °C, s-au înregistrat pe areale extinse din Banat, Crișana, în nord-vestul Transilvaniei, pe areale din Oltenia și Muntenia și izolat, în zona montană. Valori de peste 2,4 °C, s-au înregistrat doar în Banat, Crișana și în jumătatea de vest a Transilvaniei. Cea mai mare valoare a abaterii a fost 2,7 °C, la stațiile meteorologice Șiria, Timișoara și Turda.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna iulie 2022, se poate observa că regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a țării (figura 2). Acesta a fost foarte cald pe areale extinse din Muntenia, Oltenia și pe areale restrânse din sudul Moldovei. În Banat, Crișana, în centrul și nord-vestul Transilvaniei, dar și în centrul și sudul Maramureșului regimul termic a fost foarte cald și mai ales extrem de cald. Izolat, în zona montană înaltă, acesta a fost foarte cald. Regimul termic s-a încadrat în limite normale doar în jumătatea estică a Deltei Dunării.

Cantitatea totală de precipitații din luna iulie 2022 a avut valori sub 30 mm în cea mai mare parte a Dobrogei, pe areale extinse din Moldova, Oltenia, Muntenia și Crișana, în nordul și nord-vestul Banatului și în nord-vestul Transilvaniei (figura 3). Valori cuprinse între 30-75 mm s-au înregistrat în cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureșului și Olteniei, în vestul, centrul și nord-estul Moldovei, pe areale extinse din Banat și Crișana, pe areale din centrul, nordul și nord-vestul Munteniei și local, în Dobrogea. În cea mai mare parte a zonei montane, cantitatea lunară de precipitații a avut valori cuprinse între 75 și 150 mm, iar pe areale restrânse din Carpații Meridionali și sudul Carpaților Orientali, aceasta a depășit 150 mm. În sudul Dobrogei și în estul Deltei Dunării, cantitatea de precipitații din luna iulie 2022 a avut valori sub 10 mm. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 198,6 mm, la stația meteorologică Sinaia 1500, iar cea mai mare valoare a cantității de precipitații căzută în 24 de ore din luna iulie 2022 a fost 72,6 mm, înregistrată la stația meteo Câmpina.

Abaterea cantității de precipitații din luna iulie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Valori ridicate ale abaterii negative, peste 70 %, s-au înregistrat în sudul Dobrogei, Munteniei și Crișanei, în Delta Dunării și izolat, în celelalte regiuni. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 89,1 %, la stația meteorologică Sulina. Abateri pozitive s-au înregistrat cu precădere în zona montană, dar și pe areale extinse din Muntenia și Oltenia, în celelalte regiuni fiind înregistrate doar local sau izolat. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 104,7 %, la stația meteo Focșani.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna iulie 2022, se constată că regimul pluviometric a fost deficitar în cea mai mare parte a țării (figura 4). Acesta a fost foarte deficitar pe areale restrânse din Moldova, Muntenia și Transilvania, în jumătatea sudică a Crișanei, în vestul extrem al Banatului, în sudul Dobrogei și izolat, în Delta Dunării și în Carpați. Local, în zona montană și izolat, în Muntenia, Oltenia și Moldova, regimul pluviometric a fost excedentar, iar în rest, acesta s-a încadrat în limite normale.

În luna iulie 2022 a fost depășită temperatura minimă absolută lunară la o stație meteorologică (tabelul 1), temperatura maximă absolută lunară la 16 stații meteorologice (tabelul 2) și cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, la o stație meteorologică (tabelul 3).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi minime lunare mai mici faţă de minima absolută a lunii iulie
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura minimă absolută lunară (°C) Data de producere Temperatura minimă lunară (°C), iulie 2022 Data de producere
1 Oltenița 10,0 21.07.1996; 04.07.2006 9,9 19.07.2022


Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi maxime lunare mai mari faţă de maxima absolută a lunii iulie
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura maximă absolută lunară (°C) Data de producere Temperatura maximă lunară (°C), iulie 2022 Data de producere
1 Băișoara 29,6 06.07.1988 30,0 23.07.2022
2 Batoș 36,0 24.07.2007 37,1 23.07.2022
3 Câmpeni (Bistra) 36,0 24.07.2007 37,8 23.07.2022
4 Chișineu-Criș 39,5 06.07.1988 39,6 23.07.2022
5 Dumbrăvița de Codru 38,3 21.07.2007 38,5 23.07.2022
6 Gurahonț 39,0 29.07.2013 39,2 23.07.2022
7 Holod 38,9 24.07.2007 39,4 23.07.2022
8 Parâng 28,4 24.07.2007 28,8 23.07.2022
9 Roșia Montană 30,3 21.07.2007 31,9 23.07.2022
10 Săcuieni 39,6 20.07.2007 40,3 23.07.2022
11 Supuru de Jos 38,3 20.07.2007 38,6 23.07.2022
12 Șiria 38,1 24.07.2007 38,2 23.07.2022
13 Ștei (Petru Groza) 38,6 19.07.2007; 24.07.2007 38,7 23.07.2022
14 Turda 37,5 24.07.2007 38,2 23.07.2022
15 Țebea 38,0 24.07.2007 38,7 23.07.2022
16 Vlădeasa 1800 24,8 29.07.2013 26,2 23.07.2022


Tabelul 3. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații lunare mai mari față de maxima absolută a lunii iulie
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea lunară de precipitații (mm), maximă absolută Anul producerii Cantitatea lunară de precipitații (mm), iulie 2022
1 Sf. Gheorghe (Munte) 121,4 2002 128,5Figura 1. Temperatura medie lunară - iulie 2022

 

Figura 2. Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din iulie 2022, determinate prin metoda percentilelor

 

Figura 3. Cantitatea lunară de precipitații - iulie 2022

 

Figura 4. Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din iulie 2022, determinate prin metoda percentilelor

Facebook share


© Copyright 2022 MeteoRomania, Secția de Climatologie