Caracterizare climatologică

Ianuarie 2022


Temperatura medie a lunii ianuarie 2022 a avut valori cuprinse între -11,5 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 3,4 °C, la Calafat (figura 1). Cele mai mari valori, peste 2 °C, s-au înregistrat în sudul Olteniei, estul Dobrogei, pe areale din nordul, centrul și sudul Munteniei, precum și pe areale restrânse din Delta Dunării. Valori peste 0 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Moldovei, pe areale din Banat, în zonele joase din sudul Transilvaniei și izolat, în Crișana. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între -4 și 0 °C în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Crișanei, pe areale extinse din Banat și Moldova, în Dealurile Subcarpatice, precum și în unele depresiuni intramontane. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie lunară a variat între -8 și -4 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, aceasta a avut valori sub -8 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la -11,5 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna ianuarie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în cea mai mare parte a țării. Abateri pozitive mari, peste 2°C, s-au înregistrat în Oltenia, Muntenia, Moldova și izolat, în Transilvania și Dobrogea, iar valori de peste 3°C, în sudul Olteniei, în centrul și sudul Munteniei și pe areale extinse din Moldova. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 3,5°C, la stațiile meteorologice Focșani și Adjud.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna ianuarie 2022, se poate observa că regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a Dobrogei, în Delta Dunării, în nordul Olteniei, în nordul și sud-estul Munteniei, în vestul și centrul Moldovei, pe areale extinse din Transilvania și Carpații Orientali și local, în Banat (figura 2). Acesta a fost foarte cald în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Moldovei și izolat, în Transilvania și extrem de cald, în sudul Olteniei, în nord-estul și centrul Munteniei, precum și în sudul Moldovei. Pe areale extinse din zona montană și în centrul Maramureșului, regimul termic a fost rece, iar în restul țării, regimul termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea totală de precipitații din luna ianuarie 2022 a avut valori sub 50 mm în cea mai mare parte a țării. Valori peste 50 mm s-au înregistrat doar în nordul Transilvaniei, în Maramureș, vestul Olteniei și în zona montană (figura 3). La altitudini mari, peste 2000 m, cantitatea de precipitații a depășit 125 mm. Cantităţi de precipitaţii sub 10 mm au fost înregistrate în cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, în vestul și estul Dobrogei, în estul Olteniei, în zonele joase din sudul Transilvaniei și local, în Depresiunea Brașovului. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 138,5 mm, la stația meteorologică Iezer, iar la stațiile Blaj, Borod și Ștefănești Stânca nu s-au înregistrat precipitații.

Abaterea cantității de precipitații din luna ianuarie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în aproape toată țara. Valori ridicate ale abaterii negative, peste 80 %, s-au înregistrat pe areale extinse din Muntenia și în sudul Moldovei. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 93,4 %, la stația meteorologică Bârlad. Abateri pozitive s-au înregistrat doar în nordul Transilvaniei și în zona montană, cea mai mare valoare fiind 204,3 %, la stația meteo Călimani (Rețițiș).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna ianuarie 2022, se constată că regimul pluviometric a fost deficitar în majoritatea zonelor ţării (figura 4). Acesta a fost foarte deficitar în cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și estul Moldovei și izolat, în Transilvania și Crișana. Regimul pluviometric a fost excedentar în nordul Transilvaniei, estul Maramureșului și pe areale extinse din zona montană, iar în nordul Carpaților Orientali, acesta a fost foarte excedentar și extrem de excedentar. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.

În luna ianuarie 2022 a fost depășită temperatura maximă absolută lunară, la 6 stații meteorologice (tabelul 1) și cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, la o stație meteorologică (tabelul 2).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi maxime lunare mai mari faţă de maxima absolută a lunii ianuarie.
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura maximă lunară (°C), maximă absolută Data de producere Temperatura maximă lunară (°C), ianuarie 2022 Data de producere
1 Blaj 15,0 26.01.1936 15,4 05.01.2022
2 Gorgova 17,8 29.01.1960 17,9 06.01.2022
3 Mahmudia 16,2 30.01.2002 17,7 06.01.2022
4 Miercurea Ciuc 11,9 21.01.2007 13,3 05.01.2022
5 Sebeș 15,0 07.01.1988 15,1 05.01.2022
6 Târnăveni (Bobohalma) 13,8 08.01.2001 14,2 05.01.2022
7 Turda 14,6 14.01.1948 14,7 05.01.2022
8 Zalău 14,2 09.01.2010 14,4 05.01.2022


Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații lunare mai mari faţă de maxima absolută a lunii ianuarie.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea lunară de precipitații (mm), maximă absolută Anul producerii Cantitatea lunară de precipitații (mm), ianuarie 2022
1 Călimani (Rețițiș) 93,7 2005 98,0


Figura 1: Temperatura medie lunară - ianuarie 2022


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din ianuarie 2022, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – ianuarie 2022


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din ianuarie 2022, determinate prin metoda percentilelor