Caracterizare climatologică

August 2021


Temperatura medie a lunii august 2021 a avut valori cuprinse între 7,8 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 25,5 °C, la Calafat (figura 1). Cele mai mari valori, peste 24 °C, s-au înregistrat în jumătatea sudică a Olteniei, sud-vestul și sud-estul Munteniei, pe areale din Banat și pe litoral. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 18 și 24 °C în Moldova, Transilvania, Crișana, cea mai mare parte a Munteniei, Maramureșului și Dobrogei, jumătatea nordică a Olteniei, pe areale extinse din Banat și în Delta Dunării. În zona montană, temperaturile medii lunare au fost cuprinse între 10 și 18 °C, iar la peste 2000 m, acestea au avut valori sub 10 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la 7,8 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna august 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în cea mai mare parte a țării. Abateri pozitive de peste 1 °C, s-au înregistrat în Oltenia și sud-vestul extrem al Munteniei. Cea mai mare valoare a abaterii temperaturii medii a fost 1,6 °C, la stația meteorologică Polovragi.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna august 2021, se poate observa că regimul termic a fost normal în cea mai mare parte a țării (figura 2). Regimul termic a fost cald în Oltenia, sud-vestul extrem al Banatului, pe areale din vestul Munteniei, în zona Carpaților de Curbură, precum și pe areale din sudul Dobrogei și Delta Dunării. În Maramureș, pe areale din Transilvania și izolat, în Moldova și Banat, regimul termic a fost rece. În rest, regimul termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea totală de precipitații din luna august 2021 a avut valori ridicate, peste 50 mm în Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, centrul, vestul și nordul Munteniei, în estul Banatului și Crișanei, în zonele montane şi doar izolat, în sudul litoralului (figura 3). Pe areale extinse din Carpați și izolat, în Moldova, cantitatea de precipitaţii a depăşit 150 mm. Cantităţi de precipitaţii sub 50 mm au fost înregistrate în Oltenia, pe areale extinse din Muntenia, în cea mai mare parte a Banatului, Crișanei, Dobrogei și în Delta Dunării. Valori foarte mici ale cantităţii de precipitaţii, sub 10 mm, au fost înregistrate în sud-vestul şi centrul Olteniei, în centrul Dobrogei şi izolat în sudul Crişanei. Cea mai mică valoare a fost de 2,6 mm la Calafat, iar cea mai mare, 184,4 mm, a fost înregistrată la Câmpulung Muscel.

Abaterea cantității de precipitații din luna august 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în cea mai mare parte a țării. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 100 %, s-au înregistrat în nordul, estul și centrul Moldovei, în nordul și centrul Munteniei, în unele zone montane și izolat, în Maramureș, sud-vestul Munteniei și sudul Dobrogei. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 355,8 %, înregistrată la stația meteorologică Mangalia. Abateri negative mai mari de 80 % s-au înregistrat pe areale din Oltenia, centrul Dobrogei și izolat, în Crișana, cea mai ridicată valoare înregistrându-se la staţia meteorologică Calafat, 92,7 %.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna august 2021, se constată că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în cea mai mare parte a Olteniei și Dobrogei, în centrul Banatului, pe areale din Crișana, local, în estul Munteniei și izolat, în sudul Moldovei, sudul Munteniei, Delta Dunării și în unele zone montane (figura 4). Regimul pluviometric a fost excedentar în cea mai mare parte a Moldovei și Maramureșului, pe areale extinse din Muntenia și Transilvania, în unele zone montane și izolat, în celelalte regiuni. Acesta a fost foarte excedentar și extrem de excedentar în estul și centrul Moldovei și izolat, în Carpaţii Meridionali şi în Depresiunea Braşovului. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.

În luna august 2021 a fost depășită cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la 4 stații meteorologice (tabelul 1).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii august.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm) - august 2021 Data de producere
1 Câmpulung Muscel 87,2 09.08.1958 104,2 29.08.2021
2 Predeal 87,0 25.08.1977 87,4 29.08.2021
3 Penteleu 57,3 07.08.2005 71,0 29.08.2021
4 Vf. Omu 83,0 18.08.1928 101,3 29.08.2021


Figura 1: Temperatura medie lunară - august 2021


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din august 2021, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – august 2021


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din august 2021, determinate prin metoda percentilelor