Caracterizare climatologică

Septembrie 2021


Temperatura medie a lunii septembrie 2021 a avut valori cuprinse între 2,4 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 19,0 °C, la Drobeta-Turnu Severin (figura 1). Cele mai mari valori, peste 18 °C, s-au înregistrat pe areale extinse din Oltenia, în sud-vestul Munteniei, pe litoral și izolat, în sudul Banatului. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 14 și 18 °C în Dobrogea, Delta Dunării, Crișana, în cea mai mare parte a Banatului, Moldovei și a Munteniei, în jumătatea vestică a Maramureșului, centrul, sudul și nord-vestul Transilvaniei. Pe areale extinse din Moldova și Transilvania, în zonele submontane și în depresiunile intramontane, mediile temperaturii au fost cuprinse între 10 și 14 °C. În zona montană, temperaturile medii lunare au fost cuprinse între 4 și 10 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, acestea au avut valori sub 4 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la 2,4 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna septembrie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Abateri negative de peste 1 °C, s-au înregistrat în estul Moldovei, sudul Carpaților Orientali, în Carpații de Curbură și în Delta Dunării. Cea mai mare valoare a abaterii temperaturii medii a fost -1,4 °C, la stația meteorologică Gorgova.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna septembrie 2021, se poate observa că regimul termic a fost normal în cea mai mare parte a țării (figura 2). Acesta a fost rece pe areale extinse din Moldova și zona montană, pe areale din nordul, centrul și sudul Munteniei, în Delta Dunării și izolat, la unele stații meteorologice din Transilvania și Dobrogea. În estul extrem al Moldovei, izolat, regimul termic a fost foarte rece, iar în rest s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea totală de precipitații din luna septembrie 2021 a avut valori ridicate, peste 50 mm în cea mai mare parte a Maramureșului, pe areale extinse din Transilvania și în zona montană (figura 3). Pe areale restrânse din Carpați, cantitatea de precipitaţii a depăşit 150 mm. Cantităţi de precipitaţii sub 50 mm au fost înregistrate în Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Delta Dunării, cea mai mare parte a Banatului și Crișanei, vestul Maramureșului, precum și pe areale extinse din Transilvania și zona montană. Valori foarte mici ale cantităţii de precipitaţii, sub 10 mm, au fost înregistrate în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, în estul și sudul Moldovei și izolat, în celelalte regiuni. Cea mai mică valoare a fost de 1,8 mm la Stolnici, iar cea mai mare, 180,6 mm, a fost înregistrată la Stâna de Vale.

Abaterea cantității de precipitații din luna septembrie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Valori ridicate ale abaterii negative, peste 80 %, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, jumătatea vestică a Munteniei, în sudul Banatului și izolat, în Moldova și Dobrogea. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 95,1 %, înregistrată la stația meteorologică Stolnici. Abaterile pozitive au avut valori mai mari de 30 % și s-au înregistrat doar la câteva stații meteorologice din Transilvania și din Carpații Orientali și Occidentali. Cea mai ridicată valoare a fost înregistrată la staţia meteorologică Stâna de Vale, 73,7 %.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna septembrie 2021, se constată că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în Oltenia, Muntenia, Banat, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogei, Crișanei, pe areale extinse din Carpați, local, în Transilvania și Maramureș (figura 4). Acesta a fost excedentar, izolat, la unele stații meteorologice din Transilvania și din zona montană. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.


Figura 1: Temperatura medie lunară - septembrie 2021


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din septembrie 2021, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – septembrie 2021


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din septembrie 2021, determinate prin metoda percentilelor