Caracterizare climatologică

Iunie 2022


Temperatura medie a lunii iunie 2022 a avut valori cuprinse între 5,6 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 23,9 °C, la Drobeta-Turnu Severin (figura 1). Cele mai mari valori, peste 22 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei, în jumătatea sudică a Olteniei, sudul și estul Moldovei, în zonele de câmpie din Banat și Crișana, vestul Maramureșului, în nordul, nord-vestul și estul Dobrogei și în partea nordică a Deltei Dunării. Valori peste 20 °C s-au înregistrat în cea mai mare parte a Moldovei și Dobrogei, pe areale extinse din Transilvania, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, în estul Banatului și al Crișanei și în sudul Maramureșului . Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 16 și 20 °C în sudul și sud-estul Transilvaniei, în zonele submontane și în zona montană joasă (la altitudini sub 1200 m), precum și în depresiunile intramontane. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie lunară a variat între -10 și 16 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, aceasta a avut valori sub 10 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la 5,6 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna iunie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara. Abateri mari, peste 2,0 °C, s-au înregistrat în Banat, Crișana, Maramureș, pe areale restrânse din Transilvania și izolat, în Oltenia și Moldova, iar valori de peste 2,5 °C, în Banat, Crișana și Maramureș. Cea mai mare valoare a abaterii a fost 3,2 °C, la stația meteorologică Oravița.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna iunie 2022, se poate observa că regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a țării (figura 2). Acesta a fost foarte cald și extrem de cald în cea mai mare parte a Banatului, Crișanei și Maramureșului, pe areale extinse din Moldova și Transilvania, în vestul și nord-vestul Olteniei, în nord-estul extrem al Munteniei și izolat, în rest. Local, în sudul și estul Munteniei, în Dobrogea și în Delta Dunării, regimul termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea totală de precipitații din luna iunie 2022 a avut valori sub 50 mm în cea mai mare parte a țării (figura 3). Valori cuprinse între 50-100 mm s-au înregistrat pe areale extinse din Moldova și Muntenia, în sudul și sud-vestul Olteniei, sudul Banatului, pe areale extinse din Carpați și izolat, în Dobrogea. Pe areale restrânse din zona montană, cantitatea de precipitații a depășit 100 mm. În cea mai mare parte a Maramureșului și izolat, în Banat, Crișana și Transilvania, cantitatea de precipitații a înregistrat valori sub 10 mm. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 112,8 mm, la stația meteorologică Bâlea-Lac, iar cea mai mare valoare a cantității de precipitații căzută în 24 de ore din luna iunie 2022 a fost 52,2 mm, înregistrată la stația meteorologică Giurgiu.

Abaterea cantității de precipitații din luna iunie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în aproape toată țara. Valori ridicate ale abaterii negative, peste 70 %, s-au înregistrat în jumătatea sudică a Maramureșului, în cea mai mare parte a Banatului și a Transilvaniei, în sud-vestul Crișanei, pe areale extinse din Moldova și din zona montană și izolat, în celelalte regiuni. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 95,8 %, la stațiile meteorologice Târgu Lăpuș și Chișineu-Criș. Abateri pozitive s-au înregistrat izolat, în sudul Dobrogei, sudul Munteniei și sud-vestul Olteniei. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 41,5 %, la stația meteo Calafat.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna iunie 2022, se constată că regimul pluviometric a fost foarte deficitar în cea mai mare parte a țării (figura 4). Acesta a fost deficitar pe areale extinse din Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, în jumătatea nordică a Dobrogei și Deltei Dunării și local, în Banat și Crișana. Izolat, în sud-vestul Olteniei și în sudul Munteniei, regimul pluviometric a fost excedentar, iar în rest, acesta s-a încadrat în limite normale.

În luna iunie 2022 a fost depășită temperatura maximă absolută lunară la 20 de stații meteorologice (tabelul 1).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate temperaturi maxime lunare mai mari faţă de maxima absolută a lunii iunie
Nr. crt. Stația meteorologică Temperatura maximă absolută lunară (°C) Data de producere Temperatura maximă lunară (°C), iunie 2022 Data de producere
1 Baia Mare 35,5 11.06.1928; 25.06.2021 37,0 30.06.2022
2 Băișoara 28,5 25.06.2021 28,6 30.06.2022
3 Batoș 33,1 23.06.2016 34,8 30.06.2022
4 Bistrița 34,5 11.06.1928 34,9 30.06.2022
5 Chișineu-Criș 37,7 24.06.2021 38,1 30.06.2022
6 Câmpeni (Bistra) 33,8 24.06.2021 36,0 30.06.2022
7 Dej 35,0 24.06.2002 36,1 30.06.2022
8 Dumbrăvița de Codru 35,5 14.06.2000 36,6 30.06.2022
9 Holod 36,8 24.06.2021 36,9 30.06.2022
10 Ocna Șugatag 33,5 29,30.06.1938 34,1 30.06.2022
11 Oradea 37,8 23.06.2000 37,9 30.06.2022
12 Roșia Montană 28,3 22.06.2016; 24.06.2021 29,5 30.06.2022
13 Sărmașu 35,0 16.06.1972 35,3 30.06.2022
14 Satu Mare 36,3 23.06.2000 37,8 30.06.2022
15 Sighetu Marmației 35,7 25.06.2021 36,8 30.06.2022
16 Ștei (Petru Groza) 36,2 14.06.2000 37,4 30.06.2022
17 Târnăveni (Bobohalma) 33,0 12.06.1956 33,4 30.06.2022
18 Țebea 35,8 23.06.2000 36,7 30.06.2022
19 Târgu Lăpuș 33,5 24.06.2021 35,6 30.06.2022
20 Zalău 34,7 24.06.2002 35,7 30.06.2022Figura 1: Temperatura medie lunară - iunie 2022


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din iunie 2022, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații - iunie 2022


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din iunie 2022, determinate prin metoda percentilelor