Caracterizare climatologică

Martie 2021


Temperatura medie a lunii martie 2021 (fig. 1) a avut valori cuprinse între -10,1°C, la stația meteorologică Vf. Omu și 6,4 °C, la stația meteorologică Drobeta-Turnu Severin. Cele mai mari valori, peste 4°C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei, Dobrogei, Banatului și Crișanei și local, în sud-vestul Transilvaniei și în sudul Moldovei. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 0 și 4°C pe areale extinse din Moldova și Transilvania, în nordul Dobrogei, Munteniei și Olteniei, în jumătatea vestică a Maramureșului și în estul Banatului și Crișanei. Valorile temperaturii medii lunare au fost negative doar în zona montană, fiind cuprinse între -4 și 0°C, iar pe crestele înalte, acestea au avut valori sub -6°C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la -10,1°C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna martie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost negativă în toate regiunile țării. Abateri negative mari, peste 1,5°C, s-au înregistrat pe areale extinse din Transilvania, Banat, Crișana, Muntenia, Maramureș și în zonele montane. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 2,1°C și s-a înregistrat la stațiile meteorologice Stâna de Vale, Bâlea-Lac și Turnu Măgurele.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna martie 2021 (fig. 2), se poate observa că regimul termic a fost rece în cea mai mare parte a teritoriului României. Regimul termic s-a încadrat în limite normale în nordul, nord-estul și sud-estul Moldovei, nordul Dobrogei, nord-vestul și vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și pe areale extinse din Carpații Orientali.

Cantitatea totală de precipitații din luna martie 2021 (fig. 3) a avut valori ridicate, peste 50 mm, în cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei și Transilvaniei, în jumătatea estică a Maramureșului, sud-vestul Dobrogei și în zonele montane. Cantităţi de precipitaţii sub 50 mm au fost înregistrate în Moldova, nord-estul Munteniei, Delta Dunării, cea mai mare parte a Dobrogei, Banatului și Crișanei, vestul Olteniei și Maramureșului, nord-vestul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în unele depresiuni intramontane. Pe areale restrânse din Carpați, cantitatea de precipitaţii a depăşit 100 mm. Cea mai mare valoare a cantităţii totale de precipitaţii din luna martie 2021 a fost de 178,7 mm, înregistrată la stația meteorologică Bâlea-Lac.

Abaterea cantității de precipitații din luna martie 2021 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în aproape toată România. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 100%, s-au înregistrat la stațiile meteorologice din sudul țării și din zonele montane și izolat, în Transilvania. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 213,4%, la stația meteorologică Drăgășani.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna martie 2021 (fig. 4), se constată că regimul pluviometric a fost excedentar în jumătatea nordică a Moldovei, pe areale extinse din Transilvania și Muntenia, în nordul, centrul și sudul Olteniei, centrul Banatului, jumătatea sudică a Dobrogei, Delta Dunării și în zonele montane. Regimul pluviometric a fost foarte excedentar și extrem de excedentar pe areale extinse din Muntenia și Oltenia, local în Transilvania și pe unele areale montane din Carpații Meridionali și cei Orientali. Acesta a fost deficitar doar la câteva stații meteorologice din Maramureș, Crișana și în unele zone montane. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.

În luna martie 2021 a fost depășită cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, la trei stații meteorologice (tabelul 1) și cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la patru stații meteorologice (tabelul 2).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații lunare mai mari faţă de maxima absolută a lunii martie.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea lunară de precipitații (mm), maximă absolută Anul producerii Cantitatea lunară de precipitații (mm) - martie 2021
1 Bâlea-Lac 178,3 1988 178,7
2 Ceahlău Toaca 92,4 1966 105,6
3 Lăcăuți 108,8 1993 115,7


Tabelul 2. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii martie.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm) - martie 2021 Data de producere
1 Ceahlău Toaca 20,3 13.03.2018 34,7 17.03.2021
2 Lăcăuți 33,0 14.03.1966 44,1 17.03.2021
3 Stolnici 33,8 06.03.2014 35,7 16.03.2021
4 Târgu Secuiesc 41,6 29.03.1988 50,0 17.03.2021


Figura 1: Temperatura medie lunară - martie 2021


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din martie 2021, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – martie 2021


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din martie 2021, determinate prin metoda percentilelor