Caracterizare climatologică

August 2022


Temperatura medie a lunii august 2022 a avut valori cuprinse între 8,0 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 26,0 °C, la Zimnicea (figura 1). Cele mai mari valori, peste 24 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei și Dobrogei, în vestul și sud-vestul Banatului, în vestul Crișanei, precum și în sudul Moldovei. Valori cuprinse între 22 și 24 °C s-au înregistrat în cea mai mare parte a Moldovei și Maramureșului, în zonele deluroase din Muntenia și Oltenia, în estul Banatului și Crișanei, în zonele joase din Transilvania și local, în nordul și sudul Dobrogei. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 18 și 22 °C în cea mai mare parte a Transilvaniei, pe areale din nordul, vestul și centrul Moldovei, în zonele submontane și în zona montană joasă (la altitudini sub 1200 m), precum și în majoritatea depresiunilor intramontane. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie lunară a variat între 12 și 18 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, aceasta a avut valori sub 12 °C, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu, la 8,0 °C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna august 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara. Abateri mari, peste 1,5 °C, s-au înregistrat pe areale extinse din Muntenia, Dobrogea, Crișana și Maramureș, în nordul și sudul Moldovei, vestul Banatului și izolat, în celelalte regiuni. Valori de peste 2,0 °C s-au înregistrat izolat, în Muntenia, Crișana și Maramureș. Cea mai mare valoare a abaterii a fost 2,3 °C, la stația meteorologică Satu Mare.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna august 2022, se poate observa că regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a țării (figura 2). Acesta a fost foarte cald pe areale extinse din Muntenia, în vestul Crișanei și Maramureșului, pe areale restrânse din Moldova și Dobrogea, local, în sud-estul Olteniei și izolat, în celelalte regiuni. În cea mai mare parte a Dobrogei, pe areale extinse din Muntenia și izolat, în sudul Moldovei și sud-estul Olteniei, regimul termic a fost extrem de cald. Regimul termic s-a încadrat în limite normale local, în Carpații Meridionali.

Cantitatea totală de precipitații din luna august 2022 a avut valori sub 50 mm în cea mai mare parte a Dobrogei, în sudul, centrul și estul Munteniei, în jumătatea vestică a Crișanei, vestul Maramureșului, local, în Oltenia, Banat și Moldova și izolat, în Transilvania (figura 3). Valori cuprinse între 50-100 mm s-au înregistrat în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldovei, Olteniei, Banatului și Maramureșului, în sudul și estul Crișanei, precum și în vestul și nordul Munteniei. În cea mai mare parte a zonei montane și submontane, dar și în unele zone deluroase din Oltenia, Muntenia și Moldova, cantitatea lunară de precipitații a avut valori cuprinse între 100 și 150 mm, iar pe areale restrânse din Carpați și în nordul Olteniei, aceasta a depășit 150 mm. În cea mai mare parte a Dobrogei, cantitatea de precipitații înregistrată în luna august 2022 a avut valori sub 30 mm, iar pe areale restrânse sub 10 mm. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 209,7 mm, la stația meteorologică Iezer, iar cea mai mare valoare a cantității de precipitații căzută în 24 de ore din luna august 2022 a fost 64,2 mm, înregistrată la stația meteorologică Polovragi. Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din august 2022 s-a înregistrat în Delta Dunării, la stația meteorologică Gura Portiței (4,0 mm).

Abaterea cantității de precipitații din luna august 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în cea mai mare parte a țării. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 70 %, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, pe areale extinse din Muntenia și Moldova, în sudul Banatului, vestul Transilvaniei, pe litoral și local, în zona montană. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 279,5 %, la stația meteorologică Bechet. Abateri negative s-au înregistrat cu precădere în Delta Dunării, Crișana, Maramureș, Banat, în centrul și sudul Munteniei și în sud-estul Transilvaniei, în celelalte regiuni fiind înregistrate doar local sau izolat. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 78,5 %, la stația meteo Gura Portiței.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna august 2022, se constată că regimul pluviometric a fost excedentar pe areale extinse din Moldova, Transilvania, Oltenia și Muntenia, în estul Maramureșului, sudul și vestul extrem al Banatului, estul Crișanei, pe areale extinse din zona montană, precum și pe litoral (figura 4). Acesta a fost foarte excedentar și extrem de excedentar izolat, în centrul și estul Moldovei, în nordul și sudul Olteniei, în sudul Banatului, vestul Transilvaniei, vestul Munteniei și în zona montană. În restul țării, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.

În luna august 2022 a fost depășită cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la două stații meteorologice (tabelul 1).


Tabelul 1. Stațiile meteorologice unde au fost înregistrate cantități de precipitații maxime în 24 de ore mai mari faţă de cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută a lunii august.
Nr. crt. Stația meteorologică Cantitatea de precipitații în 24 de ore (mm), maximă absolută Data de producere Cantitatea de precipitații maximă în 24 de ore (mm), august 2022 Data de producere
1 Baraolt 54,5 24.08.1953 62,1 30.08.2022
2 Țebea 50,1 16.08.1949 51,1 08.08.2022Figura 1: Temperatura medie lunară - august 2022


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din august 2022, determinate prin metoda percentilelor


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – august 2022


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din august 2022, determinate prin metoda percentilelor