Caracterizare climatologică

Mai 2023


Temperatura medie a lunii mai 2023 a avut valori cuprinse între -0,1 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 17,3 °C, la Gura Portiței (figura 1). Cele mai mari valori, peste 16 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei, pe areale extinse din Oltenia, Banat și Crișana, în vestul Maramureșului, în estul și sudul Moldovei, în nordul și estul Dobrogei, în Delta Dunării și local, în Transilvania. Medii lunare de temperatură cuprinse între 14 și 16 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei și Dobrogei, în nordul, nord-vestul și estul Munteniei, pe areale extinse din Oltenia, Banat și Maramureș, precum și în zonele deluroase din Crișana. În depresiunile intramontane, în unele areale submontane și montane cu altitudini mai mici de 1500 m și local, în Transilvania, mediile de temperatură au fost cuprinse între 10 și 14 °C. În majoritatea zonelor montane, temperatura medie a variat între 4 și 10 °C, iar în zona montană înaltă aceasta a avut valori sub 4 °C, fiind negativă la altitudini de peste 2500 m.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna mai 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari valori ale abaterii negative, peste 1 ⁰C, s-au înregistrat în sudul și centrul Munteniei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sudul și vestul Dobrogei. Cea mai mare valoare s-a înregistrat la stația meteorologică Giurgiu, 1,6 °C. Abateri pozitive s-au înregistrat în Maramureș, în nord-estul Moldovei și local sau izolat, în Transilvania, Crișana și Dobrogea și nu au depășit 0,4 °C.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna mai 2023, se poate observa că regimul termic a fost rece în jumătatea sudică a țării, dar și pe areale restrânse din Moldova și Carpații Orientali (figura 2). Regimul termic a fost foarte rece și extrem de rece în sudul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Olteniei. Local, în Maramureș și izolat, în Transilvania, regimul termic a fost cald. În rest, acesta s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea totală de precipitații din luna mai 2023 a avut valori mai mari de 50 mm în Oltenia, Banat și Crișana, pe areale extinse din Muntenia și Transilvania, în Carpații Meridionali și Occidentali și izolat, în celelalte regiuni (figura 3). Cantitatea lunară de precipitații a depășit 100 mm local, în zona montană. Izolat, în Munții Retezat și Munții Banatului, aceasta a depășit 150 mm. În cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, Maramureșului și Dobrogei, dar și pe areale extinse din Muntenia, cantitatea lunară de precipitații a fost cuprinsă între 20 și 40 mm. Cele mai mici valori, sub 10 mm, s-au înregistrat în nord-estul Moldovei și în sudul litoralului. Cea mai mare cantitate de precipitații din această lună s-a înregistrat la stația meteo Straja, respectiv 183,1 mm. Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 53,6 mm, la stația Buzău. Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din mai 2023 a fost de 1,6 mm, la stația meteorologică Darabani.

Abaterea cantității de precipitații din luna mai 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate valori, peste 70 %, s-au înregistrat în jumătatea estică a Maramureșului, în nordul Moldovei, pe litoral și izolat, în Transilvania și în zona montană. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 97,2 %, la stația meteorologică Darabani. Abateri pozitive s-au înregistrat în Banat, Crișana și Oltenia, local, în Muntenia și Dobrogea și izolat, în Moldova și Transilvania. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 78,9 %, la stația meteo Țarcu.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna mai 2023, se observă că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în cea mai mare parte a țării (figura 4). Acesta a fost excedentar pe areale extinse din Banat și local sau izolat, în Crișana, Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.


Figura 1: Temperatura medie lunară - mai 2023


Figura 2: Regionarea claselor de severitate a anomaliilor termice din mai 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)


Figura 3: Cantitatea lunară de precipitații – mai 2023


Figura 4: Regionarea claselor de severitate a abaterilor pluviometrice (%) din mai 2023, determinate prin metoda percentilelor (vezi anexa 1)