Caracterizare climatologică multianuală 1961-2022

Iulie


Luna iulie este cea mai călduroasă lună a anului. Temperatura aerului este mai mare decât în iunie, iar gradul de instabilitate mai redus în majoritatea zonelor ţării, deoarece asupra părţii de sud-est a Europei acționează, relativ frecvent, dorsala anticiclonului Azoric, talvegul zonei depresionare din sud-vestul Asiei și, uneori, dorsala anticiclonului Nord-African. Ca o consecință directă a acestor modificări în distribuția circulației aerului deasupra țării noastre, valorile medii ale temperaturii lunii iulie înregistrează o creștere cu 1-3 ºC față de luna iunie.

Din datele înregistrate în perioada 1961 – 2022 la stațiile meteorologice din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie, temperatura medie lunară multianuală (1961 -2022) depăşeşte 22,0 ºC în Câmpia Română, în Dobrogea, în sudul Podișului Moldovei, pe Valea Prutului și local, în Câmpia Timișului (figura 1). În estul şi centrul Moldovei, în zonele deluroase ale Olteniei şi Munteniei, în Câmpia Vestică, în dealurile din Banat şi Crişana, în Culoarul Mureşului și local, în Dobrogea, valorile temperaturii medii sunt cuprinse între 20 - 22 ºC. Valori medii de temperatură cuprinse între 16 şi 20 ºC se regăsesc în Transilvania, Maramureş, Podișul Sucevei, în Subcarpaţi și local, în Podișul Bârladului. În zona montană joasă și în depresiunile intramontane, aceste valori se situează între 12 şi 16 ºC. La altitudini de peste 1700 m, mediile de temperatură din luna iulie variază între 8 și 12 ºC şi doar pe culmile înalte ale Carpaţilor Meridionali, la peste 2500 m altitudine, se înregistrează temperaturi medii sub 8 ºC.

Temperatura maximă absolută a lunii iulie este 44,3 ºC și a fost înregistrată la Calafat, în data de 24 iulie 2007 (tabelul 1). În aceeași zi, temperaturi maxime mai mari sau egale cu 44,0 ºC s-au înregistrat și la stațiile meteorologice: Bechet (44,2 ºC), Băilești (44,0 ºC) și Moldova Veche (44,0 ºC). De altfel, în a treia decadă a lunii iulie 2007, la 43 stații meteorologice s-au înregistrat valori de temperatură ≥ 40,0 ºC, iar la 96 de stații meteorologice a fost depășită temperatura maximă absolută a lunii.

Temperatura maximă absolută a lunii iulie la Bucureşti este de 42,4 ºC și a fost înregistrată în data de 5 iulie 2000, la stația meteorologică Bucureşti-Filaret. În aceeaşi zi au fost înregistrate şi maximele absolute la stațiile meteorologice Bucureşti-Băneasa (42,2 ºC) şi Bucureşti-Afumați (41,1 ºC, această valoare fiind atinsă şi în data de 24 iulie 2007).

Ani în care s-au înregistrat temperaturi maxime absolute mari în această lună, majoritatea peste 35 ºC, au fost: 2007, 2000, 1988, 1987, etc.

În topul anilor cu cele mai calde luni iulie se află: 2012, 2007, 2021, 2015, 2022 etc. (tabelul 3).

Temperatura minimă absolută a lunii iulie este -8,0 ºC şi a fost înregistrată la staţia meteorologică Vf. Omu, în data de 6 iulie 1933 (tabelul 1).

La Bucureşti, minima absolută a lunii este 7,4 ºC, înregistrată în data de 15 iulie 1993, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa. La Bucureşti-Filaret, minima absolută este 7,8 ºC, înregistrată în data de 1 iulie 1896 (tabelul 2), iar la Bucureşti-Afumați, 7,9 ºC, înregistrată în 9 iulie 1962.

În această lună, valori ale temperaturii minime a aerului sub 0 ºC se înregistrează, în general, doar în zona montană și în depresiunile intramontane.

Ani în care s-au înregistrat temperaturi minime absolute scăzute, în iulie, majoritatea sub 10 ºC, au fost: 1996, 1993, 1989, 1984 etc.

În topul anilor cu cele mai reci luni iulie în România se află: 1979, 1984, 1978, 1969, 1974 etc. (tabelul 4).

Cantitățile de precipitații din iulie înregistrează o scădere față de cele din mai și iunie. Din datele înregistrate în perioada 1961 – 2022 la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, se observă că precipitaţiile medii multianuale (1961 - 2022) din această lună sunt mai mici de 50 mm în estul Dobrogei şi al Câmpiei Române și în Delta Dunării (figura 2). Cantităţi de precipitații cuprinse între 50 - 75 mm, în medie, se înregistrează în Câmpia Română, Culoarul Mureşului, Câmpia Vestică, dealurile din Banat, în centrul şi în sudul Moldovei. Precipitațiile medii multianuale se situează în întervalul 75 - 100 mm în zonele de deal și podiș din nordul Moldovei, Munteniei și Olteniei, în Transilvania și în Dealurile de Vest. În zonele subcarpatice și în zonele montane joase, mediile de precipitaţii sunt cuprinse între 100 - 125 mm. În zona montană înaltă din Carpații Meridionali, Occidentali și din nordul Carpaților Orientali acestea depăşesc 125 - 150 mm. Cantitatea maximă absolută de precipitaţii a lunii iulie, în România, este 519,1 mm şi a fost înregistrată la Stâna de Vale, în anul 1980 (tabelul 1).

La Bucureşti, cantitatea lunară maximă absolută de precipitaţii din iulie este de 221,6 mm, înregistrată la Bucureşti-Băneasa, în anul 1991. Ȋn acelaşi an s-a înregistrat şi maxima absolută la Bucureşti-Filaret, 212,0 mm (tabelul 2). Anul 1991 a fost un an ploios, fiind pe primul loc în topul anilor cei mai ploioşi din perioada 1961-2022 (tabelul 5). La 50 de staţii meteorologice, în acel an, s-a înregistrat maxima absolută a cantităţii totale de precipitaţii a staţiei, din iulie. Cantităţi lunare de precipitaţii mari, maxime absolute ale staţiilor, au mai fost înregistrate în anii: 1969, 1975, 2005 etc.

În topul anilor cu cele mai secetoase luni iulie sunt: 1989, 2015, 1995, 1985, 2012 etc. (tabelul 6).

Cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, din iulie, este 224,0 mm şi a fost înregistrată la Drobeta-Turnu Severin, în data de 12 iulie 1999 (tabelul 1). Această valoare reprezintă și maxima absolută din România la nivel anual.

La Bucureşti, cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, din iulie, este 109,1 mm şi a fost înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa, în data de 15 iulie 1954. În aceeaşi zi a fost înregistrată şi maxima absolută de precipitaţii în 24 de ore la Bucureşti-Afumaţi, 85,7 mm. La București-Filaret, maxima absolută este 85,9 mm, înregistrată la data de 1 iulie 1915 (tabelul 2). Anul 1991 a fost caracterizat şi de cantităţi de precipitaţii mari căzute în 24 de ore, la 27 de staţii meteorologice înregistrându-se maxime absolute ale acestui parametru, valorile depășind 45 mm. La fel ca și în cazul cantității lunare totale de precipitaţii, anii 1969, 1975, 2005, etc. s-au remarcat şi prin valori mari ale cantităţii de precipitaţii maxime în 24 de ore.


Tabelul 1. Valori absolute pe țară, înregistrate în luna iulie, ale temperaturii maxime și minime lunare, respectiv ale cantității maxime lunare de precipitații și ale cantității maxime de precipitații căzute în 24 de ore
Parametrul Valoarea Staţia meteorologică Data de producere
Temperatura maximă absolută 44,3 °C Calafat 24 iulie 2007
Temperatura minimă absolută -8,0 °C Vf. Omu 6 iulie 1933
Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii 519,1 mm Stâna de Vale iulie 1980
Cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore 224,0 mm Dr. Tr. Severin 12 iulie 1999


Figura 1: Temperatura medie lunară multianuală (1961-2022) - Iulie


Figura 2: Cantitatea medie lunară de precipitații, medie multianuală (1961-2022) - Iulie


Tabelul 2. Date referitoare la temperatura aerului (maxima și minima absolută lunară, respectiv media lunară multianuală) și la precipitațiile atmosferice (maxima absolută lunară, media lunară multianuală și maxima absolută în 24 de ore) din luna iulie, pentru 13 stații meteorologice repartizate uniform pe teritoriul României
Temperatura aerului (°C)
Precipitații atmosferice (mm)
Stația meteorologică Maxima absolută/Anul Media lunară multianuală (1961-2022) Minima absolută/Anul Cantitatea lunară maximă absolută/Anul Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2022) Cantitatea maximă absolută căzută în 24 ore/Anul
Bucureşti-Filaret 42,4/2000 23,3 7,8/1896 212,0/1991 59,0 85,9/1915
Buzău 40,3/2007 22,9 7,2/1935 172,3/2005 66,2 76,5/1991
Ceahlău Toaca 25,7/2007 10,0 -2,5/1984 227,2/2008 106,4 61,2/2021
Cluj-Napoca 38,6/1882 19,4 5,2/1980 218,2/2001 85,6 81,6/1969
Constanţa 38,5/ 1927; 2007 23,0 7,6/1944 (Constanța Radiofar) 181,2/1939 35,5 131,6/1939
Craiova 42,6/2007 22,7 6,7/1978 229,2/1923 63,3 84,8/1972
Iaşi 40,1/2007 21,5 6,3/1929 (Iaşi Copou) 202,2/1974 75,7 125,0/1969
Satu Mare 39,2/2007 20,8 4,9/1961 232,8/1913 68,4 59,5/1993
Semenic 29,4/2007 13,4 0,9/1970 385,4/1997 144,4 121,5/1971
Tg. Mureş 39,0/1936 20,1 4,6/1996 177,6/1973 77,9 84,6/1916
Timişoara 41,1/2007 22,0 5,9/1962 187,1/1999 61,0 86,7/1955
Vf. Omu 22,1/1984 6,0 -8,0/1933 301,1/1949 143,3 115,0/1929
Vlădeasa 1800 26,2/2022 10,1 -2,7/1978 320,9/1980 148,2 82,0/1978Tabelul 3. Topul anilor cu cele mai calde luni iulie din România, din perioada 1961-2022
Nr. crt. Anul Temperatura medie lunară (ºC) Abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020 (ºC)
1 2012 23,9 3,4
2 2007 22,7 2,2
3 2021 22,5 2,0
4 2015 22,3 1,8
5 2022 22,1 1,6
6 2002 21,9 1,4
7 1987 21,7 1,2
8 1988 21,6 1,1
9 1999 21,4 0,9
10 1995 21,3 0,8Tabelul 4. Topul anilor cu cele mai reci luni iulie din România, din perioada 1961-2022
Nr. crt. Anul Temperatura medie lunară (ºC) Abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020 (ºC)
1 1979 17,1 -3,4
2 1984 17,4 -3,1
3 1978 17,8 -2,7
4 1969 17,9 -2,6
5 1974, 1982, 1986 18,2 -2,3
6 1980, 1981 18,4 -2,1
7 1971 18,5 -2,0
8 1968 18,6 -1,9
9 1961, 1962, 1997 18,7 -1,8
10 1976 18,8 -1,7Tabelul 5. Topul anilor cu cele mai ploioase luni iulie din România, din perioada 1961-2022
Nr. crt. Anul Cantitatea lunară de precipitații (mm) Abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020 (%)
1 1991 142,7 68
2 2005 135,2 60
3 1975 126,8 50
4 2014 126,4 49
5 1980 121,9 44
6 2018 118,1 39
7 2002 117,7 39
8 1997 116,0 37
9 1970 110,0 30
10 1982 106,5 26Tabelul 6. Topul anilor cu cele mai secetoase luni iulie din România, din perioada 1961-2022
Nr. crt. Anul Cantitatea lunară de precipitații (mm) Abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020 (%)
1 1989 30,8 -64
2 2015 37,3 -56
3 1995 40,4 -52
4 1985 43,4 -49
5 2012 44,1 -48
6 2013 45,0 -47
7 1987 46,0 -46
8 1992 46,5 -45
9 1996 46,9 -45
10 2007 47,0 -44