Caracterizare climatologică multianuală 1961-2021

Mai


Luna mai este cea mai călduroasă, dar şi cea mai instabilă lună a primăverii. Deseori, în această lună, perioade cu zilele însorite şi calde (uneori chiar caniculare) alternează cu perioade cu zile reci și ploioase, iar ploile au adesea caracter torenţial.

Aceste modificări bruşte ale vremii se produc din cauza poziției centrilor barici de pe continentul european, ţara noastră fiind influenţată fie de cicloni mediteraneeni sau de dorsala anticiclonului azoric, fie de maximul barometric est-european sau, mai rar, chiar de anticiclonul nord-african.

Astfel, din datele înregistrate în perioada 1961–2021 la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, se constată că temperatura medie lunară multianuală (1961-2021) are valori mai mari de 18 ºC în extremitatea sud-vestică a Olteniei (fig. 1). Valori medii lunare între 16 şi 18 ºC sunt caracteristice zonelor de câmpie (Câmpia de Vest, Câmpia Română, Câmpia Moldovei) și luncă, zonelor joase din Dobrogea şi a celor din Delta Dunării. Valori medii între 12 şi 16 ºC se întâlnesc în Dealurile Vestice, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, pe areale extinse din Dobrogea și în Subcarpați. În zona montană, dar şi în depresiunile intramontane, valorile temperaturii medii se situează între 6 şi 12 ºC. La altitudini de peste 1700 m, mediile de temperatură sunt între 2 și 6 ºC şi doar pe culmile înalte ale Carpaţilor Meridionali (la peste 2500 m altitudine) se înregistrează, în medie, temperaturi sub 2 ºC.

Temperatura maximă absolută a lunii mai (tabelul 1) în România este 40,8 ºC, înregistrată la Mărculeşti (jud. Călăraşi), în 27 mai 1950. În aceeaşi zi, s-au înregistrat maximele absolute la stațiile meteorologice București-Filaret (36,6 oC) și București-Afumați (35,5 oC) (tabelul 2). Menţionăm că în perioada 25-28 mai 1950, mai ales în jumătatea de sud a României, în Transilvania, în centrul şi sudul Moldovei, temperatura maximă absolută a depăşit 32,0 ºC la peste 35 de staţii meteorologice.

Temperatura maximă absolută a lunii mai, la Bucureşti, este de 36,9 ºC, înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa, în 13 mai 1958.

Ani în care s-au înregistrat valori mari ale temperaturii maxime absolute în luna mai, majoritatea peste 30 ºC, sunt: 2006, 1996, 1969, 1958, 1950, etc.

Printre anii cu cele mai calde luni mai (temperatura medie lunară peste 16,5 ºC) se enumeră: 1968, 1996, 2002, 2003, 2007, 2013, 2018 (tabelul 3).

Temperatura minimă absolută a lunii mai (tabelul 1) în România este -16,0 ºC, înregistrată la staţia meteorologică Vf. Omu, în zilele de 14 şi 15 mai 1940.

Temperaturi minime foarte scăzute, în luna mai, s-au mai înregistrat şi în anii: 2007, 1995, 1988, 1976, 1965, 1952. Anul 2007 s-a remarcat prin numărul mare de staţii meteorologice, 37, la care au fost înregistrate temperaturi minime absolute ale respectivelor staţii, mai ales în zilele de 2 şi 3 mai, în cea mai mare parte, valorile fiind sub 0,0 ºC, iar în zona montană sub -11,0 ºC (-11,2 ºC la Călimani şi -11,8 ºC la Ceahlău Toaca).

Printre anii cu cele mai reci luni mai (temperatura medie lunară sub 12,5 ºC) se enumeră: 1961, 1970, 1978, 1980, 1991 (tabelul 4).

La Bucureşti, minima absolută a lunii mai este -1,1 ºC, înregistrată în data de 3 mai 2007, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa. La stațiile meteorologice București-Filaret și București-Afumați, temperatura minimă absolută este -0,2 oC, în data de 7 mai 1915 și respectiv -0,1 oC, în data de 11 mai 1953 (tabelul 2).

Din punct de vedere al precipitaţiilor, luna mai se remarcă prin creşterea intensităţii acestora, ca urmare a apariţiei averselor de ploaie, însoţite uneori şi de descărcări electrice.

Din datele înregistrate în perioada 1961–2021 la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, se constată că precipitaţiile medii multianuale din luna mai sunt mai mici de 50 mm doar în Dobrogea, estul extrem al Câmpiei Române și sudul extrem al Moldovei (fig. 2). În Câmpia Română şi Câmpia de Vest, în Podișul Moldovei și vestul Transilvaniei, mediile de precipitaţii sunt cuprinse între 50 şi 75 mm. În cea mai mare parte a Transilvaniei, în Maramureș, în Podișul Sucevei, în zonele subcarpatice și în zonele montane joase, precipitațiile medii multianuale se situează în întervalul 75-125 mm. În zona montană înaltă din Carpații Meridionali și din nordul Carpaților Orientali acestea depăşesc 125-150 mm.

Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii din mai (tabelul 1), înregistrată la staţiile meteorologice din România, este de 392,4 mm, la Stâna de Vale, în anul 2021.

La Bucureşti, cantitatea lunară maximă absolută de precipitaţii din mai (tabelul 2) este de 259,7 mm, înregistrată la Bucureşti-Filaret, în anul 1971. În acelaşi an a fost înregistrată şi maxima absolută la staţia meteorologică Bucureşti-Afumaţi, aceasta fiind 247,7 mm. La Bucureşti-Băneasa, maxima absolută a cantității de precipitaţii este 233,4 mm, înregistrată în 2012.

Printre anii cu cele mai ploioase luni mai se enumeră: 1970, 1971, 1991, 2012, 2019 (tabelul 5). Anii cu cele mai secetoase luni mai sunt: 1969, 1982, 1986, 1992, 2000 (tabelul 6).

Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore (tabelul 1), la staţiile meteorologice din România, este 181,6 mm, înregistrată la Stâna de Vale, în 18 mai 2021.

La Bucureşti, cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore este de 86,0 mm, înregistrată în 29 mai 1997, la Bucureşti-Afumaţi. În aceeaşi zi, s-a înregistrat maxima absolută și la stația meteorologică Bucureşti-Băneasa (61,9 mm). La stația București-Filaret, maxima absolută s-a înregistrat în data de 4 mai 2014 și este de 64,8 mm.


Tabelul 1. Valori absolute pe țară, înregistrate în luna mai, ale temperaturii maxime și minime lunare, respectiv ale cantității maxime lunare de precipitații și ale cantității maxime de precipitații căzute în 24 de ore
Parametrul Valoarea Staţia meteorologică Data de producere
Temperatura maximă absolută 40,8 ºC Mărculeşti (jud. Călăraşi) 27 mai 1950
Temperatura minimă absolută -16,0 ºC Vf. Omu 14,15 mai 1940
Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii 392,4 mm Stâna de Vale Mai 2021
Cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore 181,6 mm Stâna de Vale 18 mai 2021


Figura 1: Temperatura medie lunară multianuală (1961-2021) - Mai


Figura 2: Cantitatea medie lunară de precipitații, medie multianuală (1961-2021) - Mai


Tabelul 2. Date referitoare la temperatura aerului (maxima și minima absolută lunară, respectiv media lunară multianuală) și la precipitațiile atmosferice (maxima absolută lunară, media lunară multianuală și maxima absolută în 24 de ore) din luna mai, pentru 13 stații meteorologice repartizate uniform pe teritoriul României
Temperatura aerului (°C)
Precipitații atmosferice (mm)
Stația meteorologică Maxima absolută/Anul Media lunară multianuală (1961-2021) Minima absolută/Anul Cantitatea lunară maximă absolută/Anul Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2021) Cantitatea maximă absolută căzută în 24 ore/Anul
Bucureşti-Filaret 36,6/1950 17,5 -1,0/1886 259,7/1971 71,5 64,8/2014
Buzău 37,3/1950 17,1 -2,0/1915 213,0/2012 68,7 90,5/1976
Ceahlău Toaca 21,3/2006 4,9 -11,8/2007 193,5/2010 80,9 39,5/1993
Cluj-Napoca 32,5/1924 14,6 -3,5/1935 (Cluj Someşeni) 168,4/1970 73,2 49,5/1966
Constanţa 36,9/1969 16,1 1,0/1950 134,5/2012 41,7 60,1/2012
Craiova 35,3/1950 16,9 -2,0/1938 221,0/1894 66,5 60,0/1990
Iaşi 36,4/1950 16,4 -3,0/1935 205,9/1991 61,3 68,2/1991
Satu Mare 35,0/1889 15,8 -4,9/2007 132,8/2019 65,2 65,2/1937
Semenic 23,7/1969 8,1 -6,4/1978 304,3/1966 136,4 77,5/1973
Tg. Mureş 34,4/1950 15,4 -3,7/2007 187,2/1970 73,6 51,1/1970
Timişoara 35,1/2008 16,7 -5,0/1935 166,2/1970 62,6 79,5/2014
Vf. Omu 16,6/1986 0,7 -16,0/1940 367,6/1941 107,7 71,2/1966
Vladeasa 1800 21,2/1968 5,0 -9,6/1978 209,3/1984 116,1 48,0/1962Tabelul 3. Topul anilor cu cele mai calde luni mai din România, din perioada 1961-2021
Nr. crt. Anul Temperatura medie lunară (ºC) Abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020 (ºC)
1 2003 18,4 3,5
2 2018 17,3 2,4
3 1996 16,8 1,9
4 1968, 2007 16,7 1,8
5 2002, 2013 16,6 1,7
6 1969 16,4 1,5
7 1985 16,1 1,2
8 1986, 2000 16,0 1,1
9 1983 15,9 1,0
10 2015 15,7 0,8Tabelul 4. Topul anilor cu cele mai reci luni mai din România, din perioada 1961-2021
Nr. crt. Anul Temperatura medie lunară (ºC) Abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020 (ºC)
1 1991 11,5 -3,4
2 1980 12,0 -2,9
3 1978 12,2 -2,7
4 1961 12,3 -2,6
5 1970 12,5 -2,4
6 1964 12,6 -2,3
7 1974 12,7 -2,2
8 1987 12,8 -2,1
9 1965 13,0 -1,9
10 1981, 2004 13,3 -1,6Tabelul 5. Topul anilor cu cele mai ploioase luni mai din România, din perioada 1961-2021
Nr. crt. Anul Cantitatea lunară de precipitații (mm) Abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020 (%)
1 1970 135,8 91
2 1991 129,8 83
3 2012 128,6 81
4 1971 118,3 66
5 2019 116,9 64
6 2014 115,7 63
7 1980 112,1 58
8 1978 110,3 55
9 2010 106,1 49
10 1961 105,2 48Tabelul 6. Topul anilor cu cele mai secetoase luni mai din România, din perioada 1961-2021
Nr. crt. Anul Cantitatea lunară de precipitații (mm) Abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020 (%)
1 1986 31,5 -56
2 2000 32,5 -54
3 1982 32,9 -54
4 1992 39,4 -45
5 1969 39,5 -44
6 1962 41,8 -41
7 2002 43,4 -39
8 2003 44,1 -38
9 2001 46,0 -35
10 1976 49,4 -31