Cea mai însorită şi, uneori, cea mai caldă lună de vară este luna august. Carcateristicile climatice ale acestei luni se datorează modificărilor importante ce apar în distribuţia centrilor barici de pe continentul european. Astfel, dorsala Anticiclonului Azoric înaintează până deasupra Europei de Est, menţinând o stabilitate mai mare a maselor de aer în zona ţării noastre, la aceasta contribuind şi desele invazii ale aerului tropical, fie dinspre nordul Africii, fie dinspre sud-vestul Asiei. Totuşi, faţă de iulie se remarcă un uşor regres termic al valorilor medii lunare în cea mai mare parte a ţării, exceptând zona înaltă a Carpaţilor, unde august este, în general, cea mai călduroasă lună a anului.

Din datele înregistrate în perioada 1961–2020 la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, se constată că temperatura medie multianuală a lunii august depăşeşte 22 ºC în Câmpia Română, dar şi în estul Dobrogei, cu precădere pe litoral şi în Delta Dunării. Valori între 20-22 ºC se înregistrează în Câmpia de Vest, Câmpia Jijiei, sudul Moldovei şi zonele deluroase din Muntenia și Oltenia. Valori între 18 şi 20 ºC sunt caracteristice pentru centrul şi nord-estul Moldovei, Câmpia Crişanei, centrul, sudul și nord-vestul Transilvaniei. Ȋn Maramureş, în estul Transilvaniei, în Bucovina şi în Subcarpaţii Moldovei, Olteniei şi Munteniei aceste valori sunt cuprinse între 16-18 ºC. În zonele montane, temperatura medie multianuală este cuprinsă între 6 şi 16 ºC. În zona montană joasă, dar și în depresiunile intramontane, aceste valori se situează între 12 şi 16 ºC. La altitudini de peste 1500 m, mediile lunare de temperatură au valori între 8 și 12 ºC şi doar la altitudini de peste 2500 m se înregistrează temperaturi sub 8 ºC (figura 1).

Frecvenţa mare a temperaturilor maxime de peste 40 ºC, în această lună, este dată de prezenţa aerului tropical. Astfel, la 62 de staţii meteorologice, temperatura maximă absolută a lunii este cuprinsă în intervalul 40,0 – 43,5 ºC. Luna august 2012 a fost una extrem de caldă, la 82 de staţii meteorologice depăşindu-se maxima absolută a lunii. 11 dintre aceste recorduri, înregistrate în 2012, au fost depăşite în 4 - 6 august 2017, când, la un număr de 25 de staţii meteorologice s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din toată perioada de funcţionare a respectivelor staţii. Anii 2015 și 2018 se află pe locul 2 în topul anilor cu cele mai călduroase luni august din România (din perioada 1961 - 2020), iar 2010, 2012, 2017 şi 2019 pe locul 3. Acest top a fost realizat pe baza temperaturii medii lunare, medie pe ţară (tabelul 3).

Temperatura maximă absolută a lunii august în România este de 44,5 ºC şi s-a înregistrat în localitatea Ion Sion din jud. Brăila, în data de 10 august 1951 (tabelul 1); în aceeaşi zi, în alte două localităţi din Bărăgan (Amara şi I.C. Frimu), s-a înregistrat temperatura maximă de 44,0 ºC, apropiată de cea absolută pe ţară. Temperatura maximă absolută la Bucureşti s-a produs în data de 7 august 2012 şi este de 41,5 ºC, fiind înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Filaret. În aceeaşi zi, la staţia meteorologică Bucureşti-Afumați, s-a înregistrat temperatura maximă absolută de 40,1 ºC. La Bucureşti-Băneasa, maxima absolută a fost înregistrată în data de 20 august 1945 şi a avut valoarea de 41,1 ºC.

Luna august este cea mai caldă lună în zonele montane, la multe dintre staţiile meteorologice situate, în general, la peste 1500 m, temperatura maximă absolută anuală înregistrându-se în această lună. Câteva exemple sunt: 25,9 ºC la Vlădeasa 1800 (6 august 2017); 24,7 ºC la Iezer (5 august 2017); 23,1 ºC la Vf. Ţarcu (24 august 2007) etc. Temperatura minimă absolută a acestei luni este de –7,0 ºC la Vf. Omu şi s-a înregistrat în zilele de 27 august 1936 şi 20 august 1949. Temperaturi minime absolute negative, în luna august, s-au mai înregistrat la staţii meteorolgice de munte, dar şi la Miercurea Ciuc, minima absolută înregistrată la această staţie fiind -1,9 ºC, în data de 27 august 1980.

Temperatura minimă absolută la Bucureşti este de 5,2 ºC, înregistrată în 30 august 1981, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa. Tot în acelaşi an, dar pe 29 august, s-a înregistrat şi minima absolută la Bucureşti-Filaret şi Bucureşti-Afumaţi, respectiv 6,6 ºC şi 5,5 ºC.

Temperaturi minime absolute foarte scăzute s-au înregistrat în anii: 1980, 1981, 1984, 1993 etc. Ani cu luni august foarte reci au fost 1965, 1976, 1978, 1984, 1987 etc. (tabelul 4). În anul 1981 s-au înregistrat cele mai multe temperaturi minime absolute la staţiile meteorologice din România şi anume la 66 de staţii, mai ales în perioada 29 - 31 august, majoritatea acestora fiind sub 7 ºC. Şi în anul 1980 s-au înregistrat temperaturi minime absolute la 34 de staţii meteorologice, în zilele de 25, 26 şi 27 august, toate valorile fiind sub 7,5 ºC.

Din datele înregistrate în perioada 1961–2020 la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, se constată că precipitaţiile medii multianuale din luna august se încadrează între 30 şi 50 mm, în Câmpia Română, Dobrogea şi extremitatea vestică a țării, iar între 50 şi 75 mm în celelalte zone de deal şi podiş. Ȋn zonele montane joase, valorile lunare de precipitaţii se încadrează în intervalul 75-100 mm. Cantităţi de peste 100 mm se înregistrează în zona înaltă a arcului Carpatic. Cantităţi sub 30 mm caracterizează zone restrânse din Dobrogea, cu precădere, Delta Dunării (figura 2).

Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii înregistrată la staţiile meteorologice din România este de 449,7 mm, la Stâna de Vale, în anul 2002.

Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii la Bucureşti este de 182,9 mm, înregistrată în anul 1949, la staţia meteorologică Bucureşti-Filaret. Tot în acelaşi an s-a înregistrat şi maxima absolută la staţia meteorologică Bucureşti-Afumaţi, 136,6 mm. La staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa, cantitatea maximă absolută de precipitaţii din luna august s-a înregistrat în anul 2005 și a fost de 146,1 mm.

Cele mai multe valori privind cantitatea maximă absolută a lunii august s-au înregistrat în anul 2005, la 42 stații meteorologice. Alte exemple de ani în care au fost înregistrate maxime absolute de precipitaţii la un număr mare de staţii sunt: 1972, 1979, 2006 etc. Ani cu luni august foarte ploioase au fost și 1968, 1979, 1997, 2002, 2007 etc. (tabelul 5). Ani cu luni august secetoase au fost 1962, 1992, 2000, 2003, 2008 etc. (tabelul 6).

Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este 219,2 mm, înregistrată la stația meteorologică Sulina în data de 30 august 1924.

La Bucureşti, cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore este de 85,1 mm şi a fost înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa, în 25 august 1977. Tot în 25 august 1977 s-a înregistrat şi maxima absolută la Bucureşti-Afumaţi, 72,6 mm. La staţia meteorologică Bucureşti-Filaret, maxima absolută este de 83,6 mm, înregistrată în 17 august 1900.

Cele mai multe valori ale cantităţii maxime absolute de precipitaţii căzute în 24 de ore din luna august s-au înregistrat tot în anul 2005.


Tabelul 1. Valori absolute pe țară, înregistrate în luna august, ale temperaturii maxime și minime lunare, respectiv ale cantității maxime lunare de precipitații și ale cantității maxime de precipitații căzute în 24 de ore
Parametrul Valoarea Staţia meteorologică Data de producere
Temperatura maximă absolută 44,5 °C Ion Sion, jud. Brăila 10 august 1951
Temperatura minimă absolută -7,0 °C Vf. Omu 27 august 1936 20 august 1949
Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii 449,7 mm Stâna de Vale august 2002
Cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore 219,2 mm Sulina 30 august 1924


Fig. 1 Temperatura medie lunară multianuală (1961-2020) - AUGUST

 

Fig. 2 Cantitatea medie lunară de precipitații, medie multianuală (1961-2020) - AUGUST

 

Tabelul 2. Date referitoare la temperatura aerului (maxima și minima absolută lunară, respectiv media lunară multianuală) și la precipitațiile atmosferice (maxima absolută lunară, media lunară multianuală și maxima absolută în 24 de ore) din luna august, pentru 13 stații meteorologice repartizate uniform pe teritoriul României
Temperatura aerului (°C)
Precipitații atmosferice (mm)
Stația meteorologică Maxima absolută/Anul Media lunară multianuală (1961-2020) Minima absolută/Anul Cantitatea lunară maximă absolută/Anul Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2020) Cantitatea maximă absolută căzută în 24 ore/Anul
Bucureşti-Filaret 41,5/2012 22,8 6,6/1981 182,9/1949 52,9 83,6/1900
Buzău 39,6/1951 22,4 4,5/1899 197,3/1972 51,5 69,0/2007
Ceahlău Toaca 25,6/2007 10,0 -3,3/1984 282,6/1972 90,4 85,4/1972
Cluj-Napoca 38,5/2012 18,9 3,5/1933 (Cluj Someșeni) 173,8/2006 65,8 60,7/1964
Constanţa 37,5/2006 22,8 7,0/1949 259,2/2004 34,5 201,0/2004
Craiova 41,0/1922 22,2 6,4/1981 215,8/2005 46,1 85,0/1927
Iaşi 41,3/2012 20,8 4,6/1914 162,3/1972 52,6 136,7/1970
Satu Mare 39,4/1952 20,1 3,5/1973; 1980 182,6/1938 57,5 96,5 /1938
Semenic 28,3/2000; 2017 13,4 0,4/1981 422,8/2006 114,4 122,6/1974
Tg. Mureş 38,8/2012 19,5 4,1/1899 227,7/2005 64,8 75,2/1925
Timişoara 41,0/1952 21,4 5,5/1986 142,4/1989; 2005 53,7 67,0/2015
Vf. Omu 20,8/1956; 1957 6,2 -7,0/1936; 1949 372,0/1937 109,7 83,0/1928
Vlădeasa 1800 25,9/2017 10,3 -2,4/1980 265,2/1968 120,5 91,4/2016Tabelul 3. Topul anilor cu cele mai calde luni august din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Temperatura medie lunară (ºC) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (ºC)
1 1992 22,7 3,1
2 2015, 2018 21,7 2,1
3 2010, 2012, 2017, 2019 21,6 2,0
4 2003, 2020 21,4 1,8
5 2008, 2013 21,2 1,6
6 2000, 2001 21,1 1,5
7 1963, 2007 20,9 1,3
8 1962 20,8 1,2
9 1994, 2009, 2011 20,3 0,7
10 1986, 2014 20,2 0,6Tabelul 4. Topul anilor cu cele mai reci luni august din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Temperatura medie lunară (ºC) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (ºC)
1 1976 15,4 -4,2
2 1978 17,0 -2,6
3 1965 17,1 -2,5
4 1987 17,3 -2,3
5 1968, 1984 17,4 -2,2
6 1980 17,5 -2,1
7 1964 17,6 -2,0
8 1979 17,7 -1,9
9 1973 17,9 -1,7
10 1981, 1997 18,0 -1,6Tabelul 5. Topul anilor cu cele mai ploioase luni august din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Cantitatea lunară de precipitații (mm) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (%)
1 2005 150,0 131
2 2006 133,9 107
3 1972 125,6 94
4 1968 113,4 75
5 1997, 2007 112,5 74
6 1979 103,1 59
7 2002 97,6 51
8 1989 93,0 43
9 1976 91,1 41
10 1977 83,9 29Tabelul 6. Topul anilor cu cele mai secetoase luni august din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Cantitatea lunară de precipitații (mm) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (%)
1 2003 20,8 -68
2 2000 24,1 -63
3 1992 25,0 -61
4 1962 26,6 -59
5 2008 27,0 -58
6 2011 29,0 -55
7 1988 29,2 -55
8 1990 30,6 -53
9 2012 31,1 -52
10 2018 34,2 -47Notă: Topurile din tabelele 3 - 6 au fost întocmite pe baza datelor de la staţii meteorologice care au date disponibile în perioada 1961-2020 (129 de staţii meteorologice pentru topurile privind temperatura şi 128 pentru cele privind cantitatea de precipitaţii)


Facebook share


© Copyright 2021 MeteoRomania, Secția de Climatologie