Luna iulie este cea mai călduroasă lună a anului. Temperatura aerului este mai mare decât în iunie, iar gradul de instabilitate mai redus în majoritatea zonelor ţării, deoarece asupra părţii de sud-est a Europei acționează, relativ frecvent, dorsala anticiclonului Azoric, talvegul zonei depresionare din sud-vestul Asiei și, uneori, dorsala anticiclonului Nord-African. Ca o consecință directă a acestor modificări în distribuția circulației aerului deasupra țării noastre, valorile medii ale temperaturii lunii iulie înregistrează o creștere cu 1-3ºC față de luna iunie.

Din datele înregistrate în perioada 1961–2020 la stațiile meteorologice din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie, temperatura medie lunară multianuală (1961-2020) depăşeşte 22,0ºC în Câmpia Română şi în Dobrogea, iar în estul şi centrul Moldovei, în zonele deluroase ale Olteniei şi Munteniei, în Câmpia Vestică, în dealurile din Banat şi Crişana şi în Culoarul Mureşului, valorile sunt cuprinse între 20-22ºC. Valori medii de temperatură cuprinse între 16 şi 18ºC se regăsesc în Transilvania, Maramureş, Bucovina, dar şi în Subcarpaţi. În zona montană joasă și în depresiunile intramontane, aceste valori se situează între 12 şi 16ºC. La altitudini de peste 1700 m, mediile de temperatură din luna iulie variază între 8 și 12ºC şi doar pe culmile înalte ale Carpaţilor Meridionali, la peste 2500 m altitudine, se înregistrează temperaturi medii sub 8ºC (figura 1).

Temperatura maximă absolută a lunii iulie este 44,3ºC și a fost înregistrată la Calafat, în data de 24 iulie 2007 (tabelul 1). În aceeași zi, temperaturi maxime mai mari sau egale cu 44,0ºC s-au înregistrat și la stațiile meteorologice: Bechet (44,2ºC), Băilești (44,0ºC) și Moldova Veche (44,0ºC). De altfel, în a treia decadă a lunii iulie 2007, la 43 stații meteorologice s-au înregistrat valori de temperatură ≥ 40,0ºC, iar la 96 de stații meteorologice a fost depășită temperatura maximă absolută a lunii.

Temperatura maximă absolută a lunii iulie la Bucureşti este de 42,4ºC și a fost înregistrată în data de 5 iulie 2000, la stația meteorologică Bucureşti-Filaret. În aceeaşi zi au fost înregistrate şi maximele absolute la stațiile meteorologice Bucureşti-Băneasa (42,2ºC) şi Bucureşti-Afumați, 41,1ºC, această valoare fiind atinsă şi în data de 24 iulie 2007 (tabelul 2).

Ani în care s-au înregistrat temperaturi maxime absolute mari în luna iulie, majoritatea peste 35ºC, au fost: 2007, 2000, 1988, 1987, etc. Printre anii cu cele mai calde luni iulie sunt: 2012, 2007, 2015, 2002 etc. (tabelul 3).

Temperatura minimă absolută a lunii iulie este -8,0ºC şi a fost înregistrată la staţia meteorologică Vf.Omu, în data de 6 iulie 1933 (tabelul 1).

La Bucureşti, minima absolută a lunii iulie este 7,4ºC, înregistrată în data de 15 iulie 1993, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa. La Bucureşti-Filaret, minima absolută este 7,8ºC, înregistrată în data de 1 iulie 1896, iar la Bucureşti-Afumați, 7,9ºC, înregistrată în 9 iulie 1962 (tabelul 2).

În această lună, valori ale temperaturii minime a aerului sub 0ºC se înregistrează, în general, doar în zona montană și în depresiunile intramontane.

Ani în care s-au înregistrat temperaturi minime absolute scăzute, în iulie, majoritatea sub 10ºC, au fost: 1996, 1993, 1989, 1984, etc. Luni iulie foarte reci în România au mai fost în anii 1979, 1984, 1978, 1969 etc. (tabelul 4).

Cantitățile de precipitații din iulie înregistrează o scădere față de cele din mai și iunie. Din datele înregistrate în perioada 1961–2020, la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, se constată că precipitaţiile medii multianuale (1961-2020) din această lună sunt mai mici de 50 mm în estul Dobrogei şi al Câmpiei Române și în Delta Dunării. Cantităţi de precipitații cuprinse între 50-75 mm, în medie, se înregistrează în Câmpia Română, Culoarul Mureşului, Câmpia Vestică, dealurile din Banat, în centrul şi în sudul Moldovei. Precipitațiile medii multianuale se situează în întervalul 75-100 mm în zonele de deal și podiș din nordul Moldovei, Munteniei, Olteniei şi în Transilvania. În zonele subcarpatice și în zonele montane joase, mediile de precipitaţii sunt cuprinse între 100-125 mm. În zona montană înaltă din Carpații Meridionali, Occidentali și din nordul Carpaților Orientali acestea depăşesc 125-150 mm (figura 2).

Cantitatea maximă absolută de precipitaţii din iulie este 519,1 mm şi a fost înregistrată la Stâna de Vale, în anul 1980 (tabel 1).

La Bucureşti, cantitatea lunară maximă absolută de precipitaţii din iulie este de 221,6 mm, înregistrată la Bucureşti-Băneasa, în anul 1991. Ȋn acelaşi an s-a înregistrat şi maxima absolută la Bucureşti-Filaret, 212,0 mm (tabel 2). Anul 1991 a fost un an ploios, fiind pe primul loc în topul anilor cei mai ploioşi din perioada 1961-2020. La 50 de staţii meteorologice, în acel an, s-a înregistrat maxima absolută a cantităţii totale de precipitaţii a staţiei, din iulie. Cantităţi lunare de precipitaţii mari, maxime absolute ale staţiilor, au mai fost înregistrate în anii: 1969, 1975, 2005 etc.

Menţionăm şi câțiva ani în care s-au înregistrat precipitaţii abundente în luna iulie, multe dintre valori fiind maxime absolute ale staţiilor: 1991, 2005, 1975, 2014 etc. (tabelul 5). Ani cu luni iulie secetoase sunt: 1989, 2015, 1995, 1985 etc. (tabelul 6).

Cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, din iulie, este 224,0 mm şi a fost înregistrată la Dr. Tr. Severin, în data de 12 iulie 1999 (tabel 1).

La Bucureşti, cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, din iulie, este 109,1 mm şi a fost înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa, în data de 15 iulie 1954. În aceeaşi zi a fost înregistrată şi maxima absolută de precipitaţii în 24 de ore la Bucureşti-Afumaţi, 85,7 mm. Anul 1991 a fost caracterizat şi de cantităţi de precipitaţii mari căzute în 24 de ore, la 27 de staţii meteorologice înregistrându-se maxime absolute ale parametrului, acestea fiind peste 45 mm. Ca şi la cantitățile lunare totale de precipitaţii, anii 1969, 1975, 2005, etc. s-au remarcat şi prin valori mari ale cantităţi de precipitaţii maxime în 24 de ore.


Tabelul 1. Valori absolute pe țară, înregistrate în luna iulie, ale temperaturii maxime și minime lunare, respectiv ale cantității maxime lunare de precipitații și ale cantității maxime de precipitații căzute în 24 de ore
Parametrul Valoarea Staţia meteorologică Data de producere
Temperatura maximă absolută 44,3ºC Calafat 24 iulie 2007
Temperatura minimă absolută -8,0ºC Vf. Omu 6 iulie 1933
Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii 519,1 mm Stâna de Vale iulie 1980
Cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore 224,0 mm Dr. Tr. Severin 12 iulie 1999


Fig. 1 Temperatura medie lunară multianuală (1961-2020) - IULIE

 

Fig. 2 Cantitatea medie lunară de precipitații, medie multianuală (1961-2020) - IULIE

 

Tabelul 2. Date referitoare la temperatura aerului (maxima și minima absolută lunară, respectiv media lunară multianuală) și la precipitațiile atmosferice (maxima absolută lunară, media lunară multianuală și maxima absolută în 24 de ore) din luna iulie, pentru 13 stații meteorologice repartizate uniform pe teritoriul României
Temperatura aerului (°C)
Precipitații atmosferice (mm)
Stația meteorologică Maxima absolută/Anul Media lunară multianuală (1961-2020) Minima absolută/Anul Cantitatea lunară maximă absolută/Anul Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2020) Cantitatea maximă absolută căzută în 24 ore/Anul
Bucureşti-Filaret 42,4/2000 23,2 7,8/1896 212,0/1991 60,2 85,9/1915
Buzău 40,3/2007 22,9 7,2/1935 172,3/2005 67,7 76,5/1991
Ceahlău Toaca 25,7/2007 9,9 -2,5/1984 227,2/2008 105,4 57,5/1991
Cluj-Napoca 38,6/1882 19,3 5,2/1980 218,2/2001 85,9 81,6/1969
Constanţa 38,5/ 1927; 2007 22,9 7,6/1944 (Constanta Radiofar) 181,2/1939 35,8 131,6/1939
Craiova 42,6/2007 22,6 6,7/1978 229,2/1923 64,5 84,8/1972
Iaşi 40,1/2007 21,5 6,3/1929 (Iaşi Copou) 202,2/1974 76,9 125,0/1969
Satu Mare 39,2/2007 20,7 4,9/1961 232,8/1913 68,8 59,5/1993
Semenic 29,4/2007 13,3 0,9/1970 385,4/1997 144,8 121,5/1971
Tg. Mureş 39,0/1936 20,0 4,6/1996 177,6/1973 78,7 84,6/1916
Timişoara 41,1/2007 21,9 5,9/1962 187,1/1999 61,2 86,7/1955
Vf. Omu 22,1/1984 5,9 -8,0/1933 301,1/1949 141,7 115,0/1929
Vlădeasa 1800 24,8/2013 10,0 -2,7/1978 320,9/1980 148,7 82,0/1978Tabelul 3. Topul anilor cu cele mai calde luni iulie din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Temperatura medie lunară (ºC) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (ºC)
1 2012 23,9 3,8
2 2007 22,7 2,6
3 2015 22,3 2,2
4 2002 21,9 1,8
5 1987 21,7 1,6
6 1988 21,6 1,5
7 1999 21,4 1,3
8 1995 21,3 1,2
9 2001, 2009, 2016 21,2 1,1
10 1963,1994, 2010 20,9 0,8Tabelul 4. Topul anilor cu cele mai reci luni iulie din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Temperatura medie lunară (ºC) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (ºC)
1 1979 17,1 -3,0
2 1984 17,4 -2,7
3 1978 17,8 -2,3
4 1969 17,9 -2,2
5 1974, 1982, 1986 18,2 -1,9
6 1980, 1981 18,4 -1,7
7 1971 18,5 -1,6
8 1968 18,6 -1,5
9 1961, 1962, 1997 18,7 -1,4
10 1976 18,8 -1,3Tabelul 5. Topul anilor cu cele mai ploioase luni iulie din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Cantitatea lunară de precipitații (mm) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (%)
1 1991 142,7 82
2 2005 135,2 73
3 1975 126,8 62
4 2014 126,4 62
5 1980 121,9 56
6 2018 118,1 51
7 2002 117,7 51
8 1997 116,0 48
9 1970 110,0 41
10 1982 106,5 36Tabelul 6. Topul anilor cu cele mai secetoase luni iulie din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Cantitatea lunară de precipitații (mm) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (%)
1 1989 30,8 -61
2 2015 37,3 -52
3 1995 40,4 -48
4 1985 43,4 -45
5 2012 44,1 -44
6 2013 44,9 -42
7 1987 46,0 -41
8 1992 46,5 -40
9 1996 46,9 -40
10 2007 47,0 -40Notă: Topurile din tabelele 3 - 6 au fost întocmite pe baza datelor de la staţii meteorologice care au date disponibile în perioada 1961-2020 (129 de staţii meteorologice pentru topurile privind temperatura şi 128 pentru cele privind cantitatea de precipitaţii)


Facebook share


© Copyright 2021 MeteoRomania, Secția de Climatologie