Ianuarie este luna de iarnă caracterizată, în general, de cele mai scăzute valori minime ale temperaturii ca urmare a persistenței maselor de aer continental polar ce acoperă în această perioadă jumătatea estică a Europei.

Din datele înregistrate în perioada 1961–2020 la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie se constată că în luna ianuarie valorile temperaturii aerului sunt negative la nivelul întregii țări cu excepția unor suprafețe reduse situate de-a lungul litoralului Mării Negre și în sud-vestul Banatului. În zona intra și extracarpatică valorile medii ale temperaturii se înscriu între -4 și 0 ºC, ușor mai ridicate, -2 … 0 ºC, în partea de sud și vest a țării și ceva mai scăzute, cu valori cuprinse între -4 și -2 ºC, în Moldova și centrul țării. În zona subcarpatică și carpatică joasă, mediile se înscriu între -6 și -4 ºC. În zona carpatică înaltă și în depresiunile intramontane din estul Transilvaniei, temperatura coboară până la -8 ºC, iar la altitudini mai mari de 1800 m chiar sub -10 ºC (Fig. 1).

Temperatura minimă absolută din ianuarie este și temperatura minimă absolută din România, aceasta fiind -38,5 ºC, înregistrată la Bod (jud. Brașov), în 25 ianuarie 1942. În aceeași dată s-au mai înregistrat minime absolute ale lunii ianuarie, astfel: -34,8 ºC, la Alexandria, -32,8 ºC la Tg. Mureș.

La București, minima absolută este de -32,2 ºC, înregistrată tot în 25 ianuarie 1942, la stația meteorologică Bucureşti-Băneasa. La stația meteorologică Bucureşti-Filaret, minima absolută a fost înregistrată de asemenea în 25 ianuarie 1942 și are valoarea de -30,0 ºC, iar la Bucureşti-Afumaţi, aceasta s-a înregistrat în 18 ianuarie 1963 și este -26,2 ºC. Temperaturi minime foarte scăzute s-au mai înregistrat și în 14 ianuarie 1985, -38,4 ºC, la Miercurea Ciuc, 13 ianuarie 1985, -35,5 ºC, la Întorsura Buzăului. Ianuarie 1963 a fost de asemenea o lună foarte rece înregistrându-se valori foarte scăzute ale minimelor absolute: Joseni -38,0 ºC, în 18 ianuarie, Craiova (Balta Verde), -35,5 ºC, în 25 ianuarie, Timișoara, -35,3 ºC, în 24 ianuarie, Cluj, -34,2 ºC, în 23 ianuarie. Anii în care au fost înregistrate cele mai multe minime absolute în România, pentru luna ianuarie, au fost: 1942, 1963, 1985, 1987.

Chiar dacă ianuarie este o lună foarte geroasă, temperatura maximă poate avea valori peste 18 - 20 ºC. Ani în care s-au înregistrat cele mai multe temperaturi maxime absolute ale acestei luni au fost: 1984, 1988, 1993, 2001, 2002, 2007.

Temperatura maximă absolută a lunii ianuarie în România este 22,2 ºC și a fost înregistrată la Oravița, în data de 7 ianuarie 2001. La București, maxima absolută este de 18,0 ºC, înregistrată la stația meteorologică Bucureşti-Afumaţi, în data de 29 ianuarie 2002. Tot în anul 2002, dar pe 31 ianuarie a fost înregistrată maxima absolută și la stadia meteorologică Bucureşti-Băneasa, valoarea fiind 17,1 ºC. La Bucureşti-Filaret, maxima absolută s-a înregistrat în 29 ianuarie 2001, 17,6 ºC.

Regimul precipitațiilor din luna ianuarie este redus chiar dacă nebulozitatea este accentuată în această lună și zile în șir cerul se menține acoperit. Din datele înregistrate în perioada 1961–2020 la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie se constată că, pe ansamblu, cantitățile medii lunare sunt mai ridicate în jumătatea vestică a țării față de cea estică. Cele mai mici cantități de precipitații, cuprinse între 21 și 30 mm, cad în estul și centrul țării, iar în Delta Dunării acestea coboară, la contactul cu marea, la mai puțin de 20 mm. În zona de câmpie și de deal din vestul țării ca și în mare parte din Câmpia Română, suma lunară a cantităților de precipitații este, în general, de 30-40 mm. Cele mai mari valori, peste 50 mm, sunt specifice zonelor montane înalte din nordul Carpaților Orientali, din Munții Apuseni și sud vestul Carpaților Meridionali, unde izolat, pot trece de 75 mm.

Cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, din ianuarie, înregistrată la stațiile meteorologice din România, este de 395,4 mm, la Vlădeasa 1800, în anul 1976. La Bucureşti, maxima absolută a cantității lunare de precipitații este de 132,3 mm, înregistrată la stația meteorologică Bucureşti-Filaret, în anul 1966. Tot în acest an au fost înregistrate și maximele absolute la Bucureşti-Afumaţi și Bucureşti-Băneasa, valorile fiind 123,8 mm, respectiv 125,5 mm. Cele mai multe maxime absolute ale cantității lunare de precipitații au fost înregistrate în anii: 1963, 1966, 1976.

Cantitatea maximă lunară de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, înregistrată la stadiile meteorologice din România, este 126,0 mm (Vf. Țarcu, 2 ianuarie 1966).

La București, această maximă absolută este de 58,5 mm, înregistrată în 10 ianuarie 1943, la stația meteorologică Bucureşti-Filaret. La Bucureşti-Afumaţi și Bucureşti-Băneasa, maxima absolută s-a înregistrat în 22 ianuarie 1998 (35,6 mm), respectiv în 1 ianuarie 1966 (35,3 mm). Ani în care au fost înregistrate maxime absolute la mai multe stații meteorologice au fost: 1998, 2010, 2012.

Tabelul 1. Valori absolute pe țară, înregistrate în luna ianuarie, ale temperaturii maxime și minime lunare, respectiv ale cantității maxime lunare de precipitații și ale cantității maxime de precipitații căzute în 24 de ore
Parametrul Valoarea Stația meteorologică Data de producere
Temperatura maximă absolută 22,2 °C Oravița 7 ianuarie 2001
Temperatura minimă absolută -38,5 °C Bod (jud. Brașov) 25 ianuarie 1942
Cantitatea maximă absolută lunară de precipitații 395,4 mm Vlădeasa 1800 ianuarie 1976
Cantitatea maximă absolută de precipitații căzută în 24 de ore 126,0 mm Vf. Țarcu 2 ianuarie 1966


Fig. 1 Temperatura medie lunară multianuală (1961-2020) - IANUARIE

 

Fig. 2 Cantitatea medie lunară de precipitații, medie multianuală (1961-2020) – IANUARIE

 

Tabelul 2. Date referitoare la temperatura aerului (maxima și minima absolută lunară, respectiv media lunară multianuală) și la precipitațiile atmosferice (maxima absolută lunară, media lunară multianuală și maxima absolută în 24 de ore) din luna ianuarie, pentru 13 stații meteorologice repartizate uniform pe teritoriul României
Temperatura aerului (°C)
Precipitații atmosferice (mm)
Stația meteorologică Maxima absolută/Anul Media lunară multianuală (1961-2020) Minima absolută/Anul Cantitatea lunară maximă absolută/Anul Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2020) Cantitatea maximă absolută căzută în 24 ore/Anul
București Filaret 17,6/2001 -1.2 -30,5/1888 132,3/1966 42.4 58,5/1943
Buzău 18,9/2002 -1.4 -29,6/1942 129,9/1966 25.3 47,0/1933
Ceahlău Toaca 8,3/1982 -7.9 -27,7/1964 120,8/1966 33.0 30,3/1979
Cluj-Napoca 14,5/1936 (Cluj Someșeni) -3.4 -34,2/1963 102,5/1963 26.8 23,6/1963
Constanța 18,3/2007 1.0 -24,7/1942 154,8/1966 32.9 46,7/1966
Craiova 20,4/2002 -1.6 -35,5/1963 (Craiova Balta Verde) 108,9/2012 39.5 51,1/2012
Iași 16,7/1921 (Iași Copou) -2.9 -30,6/1963 158,7/1966 30.0 43,0/1909
Satu Mare 16,2/2010 -2.2 -29,3/1938; 1982 84,5/1955 39.0 24,8/2010
Semenic 13,0/1993 -5.3 -24,5/1963 175,3/1976 71.3 64,4/2015
Tg. Mureș 16,5/2001 -3.5 -32,8/1942; 1963 77,0/1935 27.6 20,2/2014
Timișoara 18,0/2001 -0.8 -35,3/1963 104,2/1922 37.8 29,6/1956
Vf. Omu 5,6/1949 -10.2 -32,3/1964 236,7/1941 60.3 45,0/1951
Vlădeasa 1800 9,3/1997 -7.1 -30,0/1963 395,4/1976 72.1 37,9/1976Tabelul 3. Topul anilor cu cele mai calde luni ianuarie din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Temperatura medie lunară (ºC) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (ºC)
1 2007 3,0 5,1
2 1994 1,3 3,4
3 1983 0,7 2,8
4 1988 0,6 2,7
5 2014 0,3 2,4
6 2018 0,1 2,2
7 1975, 2001 0,0 2,1
8 1971, 1998 -0,3 1,8
9 1984, 2015 -0,4 1,7
10 2005,2020 -0,7 1,4Tabelul 4. Topul anilor cu cele mai reci luni ianuarie din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Temperatura medie lunară (ºC) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (ºC)
1 1963 -9,2 -7,1
2 1985 -7,4 -5,3
3 1964 -7,2 -5,1
4 1969 -6,6 -4,5
5 2017 -5,9 -3,8
6 1980 -5,7 -3,6
7 1987 -5,5 -3,4
8 1967 -5,4 -3,3
9 2000 -5,2 -3,1
10 2006 -5,0 -2,9Tabelul 5. Topul anilor cu cele mai ploioase luni ianuarie din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Cantitatea lunară de precipitații (mm) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (%)
1 1966 89,9 172
2 1963 76,5 131
3 1979 68,5 107
4 1976 68,0 105
5 2019 56.5 71
6 2012 56,4 70
7 1968 55,7 68
8 2010 55,3 67
9 1984 54,8 66
10 1965 54,6 65Tabelul 6. Topul anilor cu cele mai secetoase luni ianuarie din România, din perioada 1961-2020
Nr. crt. Anul Cantitatea lunară de precipitații (mm) Abaterea față de media intervalului de referință 1981 – 2010 (%)
1 1989 4,9 -85
2 1964 8,1 -76
3 2020 9,6 -71
4 1991 11,5 -65
5 1997 12,0 -64
6 1992 12,6 -62
7 1990 13,1 -60
8 1993 13,8 -58
9 1974 14,5 -56
10 2002 15,0 -55Notă: Topurile din tabelele 3 - 6 au fost întocmite pe baza datelor de la staţii meteorologice care au date disponibile în perioada 1961-2020 (129 de staţii meteorologice pentru topurile privind temperatura şi 128 pentru cele privind cantitatea de precipitaţii)


Facebook share


© Copyright 2021 MeteoRomania, Secția de Climatologie